Concurs pentru ocuparea postului vacant de coordonator de programe

Junior Achievement Moldova anunţă concurs pentru ocuparea postului vacant de coordonator de programe.

1. Informaţie despre organizație

Junior Achievement Moldova este o organizaţie non-profit afiliată la JA Worldwide® şi JA-YE Europa, care activează în domeniul educaţiei economice și antreprenoriale pentru elevii din şcolile din Republica Moldova. Noi construim parteneriate între sistemul de învățământ şi comunitatea de afaceri pentru a ajuta tânăra generaţie să înţeleagă economia de piaţă şi să-și cultive spiritul întreprinzător.

 2. Calificări speciale necesare pentru candidaţi

  • Studii superioare în unul din domeniile: educaţie, economie, management, sau alte domenii relevante;
  • Experienţă în managementul proiectelor;
  • Experienţă în dezvoltarea de propuneri de proiecte şi strângere de fonduri;
  • Abilităţi de comunicare şi spirit de echipă;
  • Cunoașterea limbii române şi a limbii engleze. Cunoaşterea altor limbi este un avantaj;
  • Cunoaşterea calculatorului;

Sunt încurajaţi să participe persoane cu experienţa de lucru în domeniul educaţiei.

3. Responsabilităţi şi atribuţii de bază

Colectarea informațiilor privind granturile în domeniul de activitate al organizației. Elaborarea propunerilor de proiect. Implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor. Menținerea corespondenței cu partenerii locali și internaționali. Scrierea articolelor despre evenimentele și proiectele organizației. Elaborarea buletinului informativ pentru profesori și parteneri, etc.

 4. Condiţii de participare

La concurs pot participa persoane motivate pentru activități în educația economică și antreprenorială, cu calităţi profesionale, manageriale şi morale înalte. Candidaţii la concurs vor expedia scrisoarea de intenții și CV-ul pe adresa electronică:jamoldova@gmail.com și viorica.culeac@gmail.com nu mai târziu de 21 martie 2014, ora 18:00. Persoanele selectate în baza documentelor prezentate vor fi contactate pentru interviu. 

5. Evaluarea candidaţilor se va efectua în 2 etapeLa prima etapă dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaţilor cu cerinţele stipulate. Cea de-a doua etapă constă în intervievarea persoanelor pre-selectate. Vor fi contactate doar persoanele pre-selectate, care vor fi invitate să participe la interviu.