Junior Achievement Moldova în parteneriat cu Academia de Studii Economice a MoldoveiNestlé, Fundația Sturza, Departamentul de Drept UTM - Universitatea Tehnica a Moldovei și StarNet, organizează evenimentul economic ,,Innovation Camp” care este destinat pentru elevii cu vârste cuprinse între 15-19 ani, care studiază disciplina opțională educația economică și antreprenorială. La eveniment participă 103 de elevi (72 fete, 31 băieți, 59 de elevi din mediul urban și 44 elevi din mediul rural) și 25 profesori (20 femei, 5 bărbați, 8 profesori din mediul urban și 17 profesori din mediul rural), din aproximativ 24 de unități administrativ-teritoriale și din cadrul instituțiilor de învățământ gimnazial și liceal. 
Innovation Camp este un atelier de lucru de 24 de ore în care elevii s-au adunat cu scopul de a analiza o problemă specifică domeniului tehnologiei informaționale inovative şi de a veni cu idei noi şi fezabile care ar putea fi utilizate la soluționarea problemei – lipsa ghidurilor și a indicatoarelor de informare turistică.
La deschiderea evenimentului participă: Aurelia Salicov, Director - StarNet Digital City (Digital Park), Dogotaru Svetlana, Director Executiv Fundația Familia Sturza și doisprezece voluntari-consultanți din domeniul sus menționat. 
Activitatea are loc în cadrul Programului ”Susținerea educației antreprenoriale în Europa și Eurasia” finanțat de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID Moldova).

Un subiect specific ce ține de domeniul resurselor regenerabile a adunat la 27 octombrie 109 elevi (69 fete și 40 băieți din mediul rural) și 18 profesori (13 femei și 5 bărbați), din 16 de unități administrativ-teritoriale în cadrul evenimentului ,,Innovation Camp” care este destinat pentru elevii cu vârste cuprinse între 15-19 ani și care studiază disciplina opțională educația economică și antreprenorială.
Innovation Camp este un atelier de lucru de 24 de ore în care elevii s-au adunat cu scopul de a analiza o problemă specifică domeniului resurselor regenerabile şi de a veni cu idei inovative şi fezabile care ar putea fi utilizate la soluționarea problemei din domeniul protecției mediului și regenerarea resurselor.
Activitatea are loc în cadrul Proiectului ,,Promovarea activităților ecologico-antreprenoriale în mediul rural”, finanțat de Programul de Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu (GEF SGP Moldova), implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP Moldova) și este realizată în colaborare cu Academia de Studii Economice a Moldovei, Magazinul online elefant.md, Departamentul de Drept, UTM - Universitatea Tehnica a Moldovei.
Facilitatea Globală de Mediu (GEF SGP Moldova) reprezintă un mecanism financiar independent prin care se oferă granturi ţărilor în curs de dezvoltare şi celor eligibile pentru proiecte cu impact pozitiv asupra mediului înconjurător.
Programul de Granturi Mici a fost lansat în anul 1992. Programul ajută la abordarea problemelor globale de mediu prin sprijinirea iniţiativelor locale, realizate la nivel local de organizaţiile non-guvernamentale şi comunitare. Programul oferă granturi cu o valoare maximă de 50.000 dolari SUA comunităţilor, inclusiv populaţiei indigene, organizaţiilor comunitare şi altor grupuri non-guvernamentale pentru implementarea proiectelor în următoarele domenii: biodiversitate, diminuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la ele, degradarea terenurilor şi managementul forestier durabil, ape internaţionale şi substanţe chimice.Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) lucrează în aproximativ 170 de țări și teritorii, inclusiv Republica Moldova, contribuind la eradicarea sărăciei, precum și la reducerea inegalităților și excluziunii.

Junior Achievement Moldova în data de 20 octombrie 2018, a organizat cel de al doilea Club economic pe tema: ”Ecologie și antreprenoriat” în Liceul Teoretic ,,Vasile Alecsandri” din s.Mărculești, r-nul Florești, la care s-au aliniat încă două instituții de învățământ ( Gimnaziul din s.Prajila și s. Băhrinești) din același raion. Activitatea este destinată pentru elevii care studiază disciplina opțională educația economică și antreprenorială. Elevii au abordat o problemă ecologico-antreprenorială, fiind ghidați de tineri antreprenori din localitate, oferându-le sfaturi și bune practici pentru cei ce ce doresc în viitor să-și dezvolte propria afacere, astfel obținând independența financiară, cu accent pe protejarea mediului înconjurător și utilizarea rezonabilă a resurselor naturale. Evenimentul are loc în cadrul Proiectului ,,Promovarea activităților ecologico-antreprenoriale în mediul rural”, finanțat de Programul de Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu (GEF SGP), implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).
La eveniment au participat 56 de elevi din o.Mărculești și s.Prajila, directorul Gimnaziului Mărculești, pramarul de Mărculești, 2 antreprenori locali, Dna Nicov Ana, profesor de educație economică și antreprenorială și alți 3 profesori.
Domnul Vasile Carbune, antreprenor local a afirmat că: ”Ca să obții succes, totul trebuie făcut cu plăcere”, iar Domnul Sergiu Roga, un alt antreprenor local a ținut să sublinieze faptul că: ” Orice încercare îți sugerează o descoperire și orice idee tebuie implementată pînă la capăt.”
Facilitatea Globală de Mediu (GEF) reprezintă un mecanism financiar independent prin care se oferă granturi ţărilor în curs de dezvoltare şi celor eligibile pentru proiecte cu impact pozitiv asupra mediului înconjurător.
Programul de Granturi Mici (SGP) a fost lansat în anul 1992. Programul ajută la abordarea problemelor globale de mediu prin sprijinirea iniţiativelor locale, realizate la nivel local de organizaţiile non-guvernamentale şi comunitare. Programul oferă granturi cu o valoare maximă de 50.000 dolari SUA comunităţilor, inclusiv populaţiei indigene, organizaţiilor comunitare şi altor grupuri non-guvernamentale pentru implementarea proiectelor în următoarele domenii: biodiversitate, diminuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la ele, degradarea terenurilor şi managementul forestier durabil, ape internaţionale şi substanţe chimice.
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) lucrează în aproximativ 170 de țări și teritorii, inclusiv Republica Moldova, contribuind la eradicarea sărăciei, precum și la reducerea inegalităților și excluziunii.

Un subiect specific ce ține de domeniul industriei de plastic creativă a dunat 122 de elevi (77 fete, 45 băieți, 48 de elevi din mediul urban și 71 elevi din mediul rural) și 26 profesori (23 femei, 3 bărbați, 8 profesori din mediul urban și 18 profesori din mediul rural), din aproximativ 24 de unități administrativ-teritoriale.
Al doilea an consecutiv, Junior Achievement Moldova în parteneriat cu ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA, iar în anul acesta și în colaborare cu Departamentul de Drept, UTM - Universitatea Tehnica a Moldovei organizează evenimentul economic ,,Innovation Camp” care este destinat pentru elevii cu vârste cuprinse între 15-19 ani și studiază disciplina opțională educația economică și antreprenorială. 
Innovation Camp este un atelier de lucru de 24 de ore în care elevii s-au adunat cu scopul de a analiza o problemă specifică domeniului industriei de plastic creativă şi de a veni cu idei inovative şi fezabile care ar putea fi utilizate la soluționarea problemei – deșeurile din plastic.
La deschiderea evenimentului participă: Dna Svetlana Dogotaru, Director Executiv Fundația Sturza și zece voluntari-consultanți care susțin protecția mediului și utilizarea eficientă a produselor din plastic.
Activitatea are loc în cadrul Programului ”Susținerea educației antreprenoriale în Europa și Eurasia” finanțat de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID Moldova).