Standardele de mediu și a cerințelor în domeniul legislației de mediu, este subiectul discuției din cadrul instruirii a 35 de profesori din instituțiile de învățământ din mediul rural, care predau disciplina opțională educația economică și antreprenorială organizată de către Junior Achievement Moldova în data de 06 octombrie 2018, în parteneriat cu Academia de Studii Economice a Moldovei.
La deschiderea evenimentului cu un cuvânt de salut a luat parte Georgeta Mincu, membru al Comitetului Național de Coordonare, GEF SGP Moldova, . În calitate de formator îl avem pe Domnul Mugur Ungurean și pe Doamna Dogotaru Svetlana, Director General PalPlast ca antreprenor local. 
Instruirea are loc în cadrul Proiectului ,,Promovarea activităților ecologico-antreprenoriale în mediul rural”, finanțat de către Facilitatea Globală de Mediu, prin intermediul Programului de Granturi Mici. 
Facilitatea Globală de Mediu (GEF) reprezintă un mecanism financiar independent prin care se oferă granturi ţărilor în curs de dezvoltare şi celor eligibile pentru proiecte cu impact pozitiv asupra mediului înconjurător.
Programul de Granturi Mici (SGP) a fost lansat în anul 1992. Programul ajută la abordarea problemelor globale de mediu prin sprijinirea iniţiativelor locale, realizate la nivel local de organizaţiile non-guvernamentale şi comunitare. Programul oferă granturi cu o valoare maximă de 50.000 dolari SUA comunităţilor, inclusiv populaţiei indigene, organizaţiilor comunitare şi altor grupuri non-guvernamentale pentru implementarea proiectelor în următoarele domenii: biodiversitate, diminuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la ele, degradarea terenurilor şi managementul forestier durabil, ape internaţionale şi substanţe chimice.
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) lucrează în aproximativ 170 de țări și teritorii, inclusiv Republica Moldova, contribuind la eradicarea sărăciei, precum și la reducerea inegalităților și excluziunii.

În data de 29 septembrie 2018 s-a desfășurat instruirea cu referire la Certificatul pentru Competențe Antreprenoriale (ESP) pentru 33 profesori, care predau disciplina opțională educația economică și antreprenorială, organizată de către Junior Achievement Moldova în parteneriat cu Academia de Studii Economice a Moldovei, în cadrul Programului ”Susținerea educației antreprenoriale în Europa și Eurasia”, finanțat de către USAID. 
La deschiderea evenimentului participă Domnul Steve Welker, reprezentantul USAID Moldova. În calitate de formatori sunt colegii noștri de la Junior Achievement Romania și Junior Achievement Moldova.
Certificatul pentru competențe antreprenoriale reprezintă o nouă calificare internațională ce atestă faptul că elevii cu vârste cuprinse între 15-19 ani, care au avut contact cu o experiență reală de antreprenoriat, au câștigat cunoștiințele, abilitățile și competențele necesare pentru a începe o afacere sau pentru a avea succes ca și angajați.

 

la procedura de achiziție a sistemelor solare de preparare a apei calde pentru instituțiile școlare din mediul rural

1. Denumirea organizației contractante: Asociația Obștească Junior Achievement Moldova
2. Obiectul achiziției: sisteme solare de preparare a apei calde 
3. Modalităţi de plată: lei moldovenești, cota TVA 0
4. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind achiziționarea sistemelor solare de preparare a apei calde, cu minimum următoarele caracteristici tehnice:

Colector Simbol Unitate Valoare
Lățime A mm 1120
Înălțime B mm 2356
Adâncime C mm 85
Greutate M kg 49
Suprafață S m2 2.65
Eficiență optică ηo % 79.8
Pierdere termică (coef.) a1 W/(m2K) 3.688
Conexiune: țeava de cupru ø mm 22
Carcasă profil Al- aluminiu
Capac sticlă solar prismatic, 4 mm grosime

Absorber Simbol Unitate Valoare
Strat selectiv Blue Tec eta plus
Conținut lichid V dm3 2,2
Temperatura de stagnare Tr oC 208
Puterea termică (minim. garantată) kWh/m2∙an 525


5. Cerințe generale pentru termenii și condițiile de muncă:
Livrarea tuturor materialelor și a echipamentelor sunt efectuate la adresa Junior Achievement Moldova A.Pușchin/A. Șciusev 11/64 B.

6. Cerințe pentru termenele limită de livrare:
• Data livrării echipamentelor - de la momentul primirii avansului în valoare de 50% din valoarea contractului.
• Livrarea echipamentelor - 14 zile;
• Rezerva de deviere pentru livrare +/- 3-5 zile.

7. Cerințe pentru companie, personal, certificare și licențiere.
• Experiența companiei în furnizarea și instalarea sistemelor solare de preparare a apei calde de cel puțin 2 ani.
• Contractantul trebuie să prezinte următoarele documente certificate de acesta:
1. Extras din Camera de Înregistrare;
2. Certificatul producătorului pentru sisteme solare;
3. Actul de testare a sistemelor solare de preparare a apei calde. 
4. Cardul de garanție după semnarea Actului de Acceptare.

Operatorii economici cointeresați vor transmite propunerea financiară nu mai târziu de 01 octombrie 2018, la adresa de e-mail: jamoldova@gmail.com. Pentru orice detalii ne vor contacta la numărul de telefon: 022 999063 sau 079537745.

Junior Achievement Moldova în data de 20 septembrie 2018, a organizat un Club economic pe tema: ”Ecologie și antreprenoriat” în Liceul Teoretic ,,Emil Nicula” din s.Mereni, r-nul Anenii Noi, pentru elevii care studiază disciplina opțională educația economică și antreprenorială. Elevii au abordat o problemă ecologico-antreprenorială, fiind ghidați de tineri antreprenori din localitate, oferându-le sfaturi și bune practici pentru cei ce doresc în viitor să-și dezvolte propria afacere, astfel obținând independența financiară, cu accent pe protejarea mediului înconjurător și utilizarea rezonabilă a resurselor naturale. Evenimentul are loc în cadrul Proiectului ,,Promovarea activităților ecologico-antreprenoriale în mediul rural”, finanțat de către Facilitatea Globală de Mediu prin intermediul Programului de Granturi Mici. La eveniment au participat 43 de elevi, 3 voluntari consultanți din domeniu antreprenorial și dna Maia Zlotea, profesor de educație economică și antreprenorială. În urma activității elevii au menționat că au învățat despre noile metode de soluționare a probemelor ecologice, specificând că vor avea grijă de localitatea în care trăiesc. Unul dintre participanți a subliniat că activitatea: ,,Utilizarea rezonabilă a resurselor naturale” mi-a oferit șansa să pun în aplicare cunoștințele antreprenorile pentru a dezvolta diferite idei de afacere, cu luarea în considerare a protecției mediului înconjurător. Deasemenea, elevii au remarcat că interacțiunea cu antreprenorii a fost cel mai mare atu al acestei activități și și-au dat seama: ,,Ca să devii un antreprenor de succes trebuie să treci prin anumite greutăți”, ,,Antreprenoriatul nu este ceva ușor, este ceva ce necesită timp și dedicație”, ”Este important să începem să gândim la nivel local și să acționăm global”. Domnul Iarmurachi Sergiu, antreprenor a specificat: că tematica Clubului ,,Ecologie și antreprenoriat” este cheia succesului în ziua de astăzi. Nu poți să ai o afacere profitabilă dacă nu ești cointeresat de mediul în care trăiești. Ca sfat pentru tinerii care învață educația economică și antreprenorială sugera: Nu este nimic imposibil și nu contează de câte ori cazi, contează de câte ori te ridici, astfel îți urmezi visului unei afaceri de succes.” Facilitatea Globală de Mediu (GEF) reprezintă un mecanism financiar independent prin care se oferă granturi ţărilor în curs de dezvoltare şi celor eligibile pentru proiecte cu impact pozitiv asupra mediului înconjurător. Programul de Granturi Mici (SGP) a fost lansat în anul 1992. Programul ajută la abordarea problemelor globale de mediu prin sprijinirea iniţiativelor locale, realizate la nivel local de organizaţiile non-guvernamentale şi comunitare. Programul oferă granturi cu o valoare maximă de 50.000 dolari SUA comunităţilor, inclusiv populaţiei indigene, organizaţiilor comunitare şi altor grupuri non-guvernamentale pentru implementarea proiectelor în următoarele domenii: biodiversitate, diminuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la ele, degradarea terenurilor şi managementul forestier durabil, ape internaţionale şi substanţe chimice. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) lucrează în aproximativ 170 de țări și teritorii, inclusiv Republica Moldova, contribuind la eradicarea sărăciei, precum și la reducerea inegalităților și excluziunii.