A. Denumirea postului: trainer pentru instrurea cadrelor didactice pe subiectul standardelor de mediu și a cerințelor în domeniul legislației de mediu. 
B. Locația: Chișinău, Republica Moldova
C. Denumirea proiectului: Promovarea activităților ecologico – antreprenoriale în mediul rural
D. Tipul contractului: Contract Individual (CI)
E. Organizația: A.O.Junior Achievement Moldova (JA Moldova)
F. Descriere generală: JA Moldova activează din anul 1995, luna aprilie şi este membră a reţelei JA Worldwide şi a Centrului Regional de la Bruxelles. Misiunea asociaţiei constă în motivarea şi pregătirea tinerei generaţii pentru a se afirma cu succes în economia de piaţă.
În cadrul programelor de educaţie economică și antreprenorială, oferite de către JA Moldova, profesorul şi elevul învaţă prin acţiune, prin activitățile de tip ”learning by doing”, desfășurate în clasă. De asemenea, interacțiunea cu consultanții voluntari din comunitatea de afaceri, îi ajută pe tineri să dobândească competențe esențiale pentru viață, experiențe inedite prin prisma protejării mediului înconjurător.
Programele JA Moldova de educație economică cultivă o gândire aplicată a realității, o atitudine pozitivă față de viață, spiritul de inițiativă și de implicare în viața comunității a tinerii generații. 
Proiectul ,,Promovarea activităților ecologico – antreprenoriale în mediul rural” este elaborat în sinergie cu proiectul "Susținerea educației antreprenoriale în Europa și Eurasia", care este implementat în perioada 1 februarie 2017 - 31 ianuarie 2020, finanțat de către USAID și se încadrează în practicile de succes verificate în timp de către A.O. Junior Achievement Moldova.

Scopul proiectului este de a promova educația economică și cultura antreprenorială în rândul tinerilor din Republica Moldova, prin asigurarea și consolidarea cunoștințelor și abilităților economice și antreprenoriale în vederea incluziunii sociale prin prisma protejării mediului înconjurător.

Proiectul va fi implementat pe întreg teritoriul Republicii Moldova în perioada august 2018-iulie 2019, iar evenimentele propuse în cadrul acestui proiect vor fi organizate în mai multe localități din țară, inclusiv regiunea Transnistriană și Găgăuzia.

Despre poziție:
Trainerul va oferi suport în organizarea și desfășurarea unei instruiri de o zi a cadrelor didactice pe subiectul standardelor de mediu (cele din familia ISO 14000) și a cerințelor în domeniul legislației de mediu.

Cerințe față de candidați:
• studii superioare în domeniul ecologic, educațional, economic sau antreprenorial;
• experiență de minim 5 ani de predare a subiectelor de educație ecologică;
• abilitatea de-a lucra şi interacţiona în echipă;
• excelente abilităţi de comunicare şi prezentare;
• spirit de echipă şi aptitudini de organizare;
• cunoașterea limbii române și ruse la nivel avansat.

Livrabile:
1. Agenda și lista participanților; 
2. Comunicatul de presă;
3. Poze de la eveniment;
4. Model de chestionar pre/post evaluare;
5. Raport post-activitate.
Pentru aplicare:
Candidații interesați vor trimite CV-ul și propunerea financiară nu mai târziu de 20 septembrie 2018, la adresa de e-mail: jamoldova@gmail.com. Pentru orice detalii ne vor contacta la numărul de telefon: 022 999063 sau 079537745.
*JA Moldova va invita pentru interviu doar persoanele selectate.

În data de 28 iunie 2018 a avut loc examenul online de Calificare Antreprenorială. Examenul a fost organizat de Junior Achievement Moldova și găzduit de StarNet. La examen au participat 26 de elevi, dintre care 21 au obținut certificatele. Entrepreneurial Skills Pass (ESP) este o calificare internațională care certifică elevii cu vârste cuprinse între 15-19 ani, care au avut o experiență reală in antreprenoriat, au cumulat cunoștințele necesare, abilitățile și competențele pentru a începe o afacere sau pentru a fi folosite cu succes. 

 

Junior Achievement Moldova a participat la ediția din 2018 a Târgului ONG-urilor, sâmbătă, 9 iunie, în Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău. Evenimentul a adunat 40 dintre cele mai active organizații neguvernamentale din diferite regiuni ale țării. Scopul târgului este de a promova realizările ONG-urilor şi de a sensibiliza cetățenii despre importanța implicării civice.

De 1 iunie - Ziua Internațională a Copiilor, Junior Achievement Moldova organizează jocuri și activități economice pentru copii. Aici copiii învață ce este o nevoie și dorință, care este drumul ce trebuie parcurs spre succes. Pe lângă jocuri și veselie, copii primesc surprize și diplome de participare.