În cadrul săptămînii Globale ale Antreprenoriatului în cadrul Liceului Teoretic "Vasile Lupu" din or. Chișinău s-a petrecut jocul antreprenorial-ecologic "Businessul Piscicol"

 

În cadrul Săptămânii Globale a Antreprenoriatului, 26 de tineri din s. Hîrbovăț, Anenii Noi, au participat la un club de discuții economice cu genericul ”Democrație și Antreprenoriat”.
Elevii, cu vîrsta cuprinsă între 15-18 ani, 18 fete și 8 băieți, au pus în discuție conceptele de democrație și antreprenoriat, imaginea unui antreprenor de succes, imaginea unei persoane care promovează valorile democratice, simbolurile, principiile democratice și ale educației antreprenoriale. Totodată, elevii au fost motivați să lucreze în grupuri pentru a analiza posibilitățile de implicare proprie în proiecte sociale privind promovarea și dezvoltarea spiritului democratic și al antreprenoriatului în comunitate.
” O persoană cu principii democratice promovează valori ca libera exprimare, opinia proprie, liderismul și libertatea acțiunilor, toleranța, activismul civic etc.”, ”Un antreprenor trebuie să fie, în primul rând, deschis spre noi informații, abil, să-și cunoască la perfecție domeniul în care va activa, inovator și insistent”, au concluzionat tinerii. 
”Grație acestei activități, sunt și mai mult motivat să-mi urmez scopurile propuse”, a menționat Eugeniu Jeman, unul dintre participanți.
”Astăzi am aflat mai multă informație despre inițierea și dezvoltarea unei afaceri, pregătirea tinerilor specialiști, despre valorile democrației”, a spus Ana Topciu, o altă participantă.
La final, s-a pus accent pe ideea că asemenea activități sunt binevenite, deoarece sunt abordate subiecte prin diverse metode interactiv-didactice: brainstorming, lucru în grup, discuții în ansamblu, jocuri tematice.
Clubul este desfășurat în cadrul proiectului, cu același generic, implimentat de către A.O. Junior Achievement Moldova, cu susținerea financiară a Ambasadei SUA în Moldova.
De menționat că Săptămâna Globală a Antreprenoriatului (Global Entrepreneurship Week - GEW) este un eveniment internațional, care se desfășoară în a treia săptămână din noiembrie în 153 de țări concomitent.
În Republica Moldova, GEW a avut loc pentru prima data, în 2013, și au fost organizate peste 23 de activități, în 10 regiuni ale țării, acumulând peste 1.000 de beneficiari și 21 de parteneri, printre care: Ambasada SUA în Republica Moldova, ENTRANCE, ASEM, AGEPI, BLTC, Universitatea Perspectiva, AO Junior Achievement Moldova, Fresh and Joy ș.a.

      

    

În vederea promovării educației economice și financiare în rîndurile elevilor din învățămîntul general și participării la activitățile desfășurate în contextul Zilei Internaționale a Economisirii, marcată anual la 31 octombrie, Banca Națională a Moldovei în partenerit cu Ministerul Educației și Junior Achievement Moldova, în perioada 27-28 octombrie 2015, a organizat ateliere de lucru cu elevii și profesorii ce studiază disciplina opțională educație economică și antreprenorială.

30 de elevi de la Liceul Teoretic ”D. Cantemir” din or. Edineț s-au întrunit, la 27 octombrie 2015, în cadrul celui de-al șaptelea club de discuții economice, cu genericul ”Democrație și Antreprenoriat” din seria celor zece cluburi organizate de A.O. Junior Achievement Moldova cu susținerea financiară a Ambasadei SUA în Moldova.
Tinerii, 18 fete și 12 băieți, au pus în discuție conceptele generale ale democrației și antreprenoriatului, prin prisma desfășurării unor activități gen: ”Dacă aș fi…aș fi…”, realizarea portretului unui antreprenor, descrierea unei persoane cu viziuni democratice, calitățile unui antreprenor, lucru în grup și discuții panel.
Participanții au fost interesați și în discuțiile cu antreprenorul local Dna Svetlana Panciuc, care a reușit să îi motiveze, pe unii dintre ei, să cunoască mai multe din principiile concurenței loiale, în vederea demarării propriei afaceri. În dezbateri, elevii au adresat diverse întrebări ce i-au vizat direct, de genul: ”Care sînt riscurile în dezvoltarea unei afaceri? ”, ”Care sînt calitățile pe care trebuie să le întrunească un antreprenor de succes?”, ”În ce măsură antreprenorii se implică în activități de dezvoltare comunitară?”, ”Cum și-a creat echipa și cîtă încredere poate avea în ea” și ”Care sunt pașii pe care trebuie să îi urmeze un tînăr pentru ași putea dezvolta propria afacere”.
”Antreprenorul este o persoană mereu informată, cu un scop bine determinat, cu dorința de ași urma visele și depune eforturi considerabile pentru a le atinge. La fel, antreprenoriatul nu există fără creativitate, inovativitate, ceea ce îl deosebește de businessul obișnuit”, au concluzionat, la final, elevii.
”Ne pare bine că asemenea activități sunt desfășurate și la noi în localitate, or, tinerii sunt deschiși să afle lucruri noi, să fie motivați, prin exemple concrete, cum sunt discuțiile cu antreprenorii locali, dezbateri tematice etc.”, a menționat participanții la finalul activității.