Un subiect specific ce ține de domeniul industriei de plastic creativă a dunat 122 de elevi (77 fete, 45 băieți, 48 de elevi din mediul urban și 71 elevi din mediul rural) și 26 profesori (23 femei, 3 bărbați, 8 profesori din mediul urban și 18 profesori din mediul rural), din aproximativ 24 de unități administrativ-teritoriale.
Al doilea an consecutiv, Junior Achievement Moldova în parteneriat cu ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA, iar în anul acesta și în colaborare cu Departamentul de Drept, UTM - Universitatea Tehnica a Moldovei organizează evenimentul economic ,,Innovation Camp” care este destinat pentru elevii cu vârste cuprinse între 15-19 ani și studiază disciplina opțională educația economică și antreprenorială. 
Innovation Camp este un atelier de lucru de 24 de ore în care elevii s-au adunat cu scopul de a analiza o problemă specifică domeniului industriei de plastic creativă şi de a veni cu idei inovative şi fezabile care ar putea fi utilizate la soluționarea problemei – deșeurile din plastic.
La deschiderea evenimentului participă: Dna Svetlana Dogotaru, Director Executiv Fundația Sturza și zece voluntari-consultanți care susțin protecția mediului și utilizarea eficientă a produselor din plastic.
Activitatea are loc în cadrul Programului ”Susținerea educației antreprenoriale în Europa și Eurasia” finanțat de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID Moldova).

Standardele de mediu și a cerințelor în domeniul legislației de mediu, este subiectul discuției din cadrul instruirii a 35 de profesori din instituțiile de învățământ din mediul rural, care predau disciplina opțională educația economică și antreprenorială organizată de către Junior Achievement Moldova în data de 06 octombrie 2018, în parteneriat cu Academia de Studii Economice a Moldovei.
La deschiderea evenimentului cu un cuvânt de salut a luat parte Georgeta Mincu, membru al Comitetului Național de Coordonare, GEF SGP Moldova, . În calitate de formator îl avem pe Domnul Mugur Ungurean și pe Doamna Dogotaru Svetlana, Director General PalPlast ca antreprenor local. 
Instruirea are loc în cadrul Proiectului ,,Promovarea activităților ecologico-antreprenoriale în mediul rural”, finanțat de către Facilitatea Globală de Mediu, prin intermediul Programului de Granturi Mici. 
Facilitatea Globală de Mediu (GEF) reprezintă un mecanism financiar independent prin care se oferă granturi ţărilor în curs de dezvoltare şi celor eligibile pentru proiecte cu impact pozitiv asupra mediului înconjurător.
Programul de Granturi Mici (SGP) a fost lansat în anul 1992. Programul ajută la abordarea problemelor globale de mediu prin sprijinirea iniţiativelor locale, realizate la nivel local de organizaţiile non-guvernamentale şi comunitare. Programul oferă granturi cu o valoare maximă de 50.000 dolari SUA comunităţilor, inclusiv populaţiei indigene, organizaţiilor comunitare şi altor grupuri non-guvernamentale pentru implementarea proiectelor în următoarele domenii: biodiversitate, diminuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la ele, degradarea terenurilor şi managementul forestier durabil, ape internaţionale şi substanţe chimice.
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) lucrează în aproximativ 170 de țări și teritorii, inclusiv Republica Moldova, contribuind la eradicarea sărăciei, precum și la reducerea inegalităților și excluziunii.

În data de 29 septembrie 2018 s-a desfășurat instruirea cu referire la Certificatul pentru Competențe Antreprenoriale (ESP) pentru 33 profesori, care predau disciplina opțională educația economică și antreprenorială, organizată de către Junior Achievement Moldova în parteneriat cu Academia de Studii Economice a Moldovei, în cadrul Programului ”Susținerea educației antreprenoriale în Europa și Eurasia”, finanțat de către USAID. 
La deschiderea evenimentului participă Domnul Steve Welker, reprezentantul USAID Moldova. În calitate de formatori sunt colegii noștri de la Junior Achievement Romania și Junior Achievement Moldova.
Certificatul pentru competențe antreprenoriale reprezintă o nouă calificare internațională ce atestă faptul că elevii cu vârste cuprinse între 15-19 ani, care au avut contact cu o experiență reală de antreprenoriat, au câștigat cunoștiințele, abilitățile și competențele necesare pentru a începe o afacere sau pentru a avea succes ca și angajați.

 

la procedura de achiziție a sistemelor solare de preparare a apei calde pentru instituțiile școlare din mediul rural

1. Denumirea organizației contractante: Asociația Obștească Junior Achievement Moldova
2. Obiectul achiziției: sisteme solare de preparare a apei calde 
3. Modalităţi de plată: lei moldovenești, cota TVA 0
4. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind achiziționarea sistemelor solare de preparare a apei calde, cu minimum următoarele caracteristici tehnice:

Colector Simbol Unitate Valoare
Lățime A mm 1120
Înălțime B mm 2356
Adâncime C mm 85
Greutate M kg 49
Suprafață S m2 2.65
Eficiență optică ηo % 79.8
Pierdere termică (coef.) a1 W/(m2K) 3.688
Conexiune: țeava de cupru ø mm 22
Carcasă profil Al- aluminiu
Capac sticlă solar prismatic, 4 mm grosime

Absorber Simbol Unitate Valoare
Strat selectiv Blue Tec eta plus
Conținut lichid V dm3 2,2
Temperatura de stagnare Tr oC 208
Puterea termică (minim. garantată) kWh/m2∙an 525


5. Cerințe generale pentru termenii și condițiile de muncă:
Livrarea tuturor materialelor și a echipamentelor sunt efectuate la adresa Junior Achievement Moldova A.Pușchin/A. Șciusev 11/64 B.

6. Cerințe pentru termenele limită de livrare:
• Data livrării echipamentelor - de la momentul primirii avansului în valoare de 50% din valoarea contractului.
• Livrarea echipamentelor - 14 zile;
• Rezerva de deviere pentru livrare +/- 3-5 zile.

7. Cerințe pentru companie, personal, certificare și licențiere.
• Experiența companiei în furnizarea și instalarea sistemelor solare de preparare a apei calde de cel puțin 2 ani.
• Contractantul trebuie să prezinte următoarele documente certificate de acesta:
1. Extras din Camera de Înregistrare;
2. Certificatul producătorului pentru sisteme solare;
3. Actul de testare a sistemelor solare de preparare a apei calde. 
4. Cardul de garanție după semnarea Actului de Acceptare.

Operatorii economici cointeresați vor transmite propunerea financiară nu mai târziu de 01 octombrie 2018, la adresa de e-mail: jamoldova@gmail.com. Pentru orice detalii ne vor contacta la numărul de telefon: 022 999063 sau 079537745.