Instruire 06 octombrie 2018

Standardele de mediu și a cerințelor în domeniul legislației de mediu, este subiectul discuției din cadrul instruirii a 35 de profesori din instituțiile de învățământ din mediul rural, care predau disciplina opțională educația economică și antreprenorială organizată de către Junior Achievement Moldova în data de 06 octombrie 2018, în parteneriat cu Academia de Studii Economice a Moldovei.
La deschiderea evenimentului cu un cuvânt de salut a luat parte Georgeta Mincu, membru al Comitetului Național de Coordonare, GEF SGP Moldova, . În calitate de formator îl avem pe Domnul Mugur Ungurean și pe Doamna Dogotaru Svetlana, Director General PalPlast ca antreprenor local. 
Instruirea are loc în cadrul Proiectului ,,Promovarea activităților ecologico-antreprenoriale în mediul rural”, finanțat de către Facilitatea Globală de Mediu, prin intermediul Programului de Granturi Mici. 
Facilitatea Globală de Mediu (GEF) reprezintă un mecanism financiar independent prin care se oferă granturi ţărilor în curs de dezvoltare şi celor eligibile pentru proiecte cu impact pozitiv asupra mediului înconjurător.
Programul de Granturi Mici (SGP) a fost lansat în anul 1992. Programul ajută la abordarea problemelor globale de mediu prin sprijinirea iniţiativelor locale, realizate la nivel local de organizaţiile non-guvernamentale şi comunitare. Programul oferă granturi cu o valoare maximă de 50.000 dolari SUA comunităţilor, inclusiv populaţiei indigene, organizaţiilor comunitare şi altor grupuri non-guvernamentale pentru implementarea proiectelor în următoarele domenii: biodiversitate, diminuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la ele, degradarea terenurilor şi managementul forestier durabil, ape internaţionale şi substanţe chimice.
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) lucrează în aproximativ 170 de țări și teritorii, inclusiv Republica Moldova, contribuind la eradicarea sărăciei, precum și la reducerea inegalităților și excluziunii.