Club economic 20 octombrie 2018

Junior Achievement Moldova în data de 20 octombrie 2018, a organizat cel de al doilea Club economic pe tema: ”Ecologie și antreprenoriat” în Liceul Teoretic ,,Vasile Alecsandri” din s.Mărculești, r-nul Florești, la care s-au aliniat încă două instituții de învățământ ( Gimnaziul din s.Prajila și s. Băhrinești) din același raion. Activitatea este destinată pentru elevii care studiază disciplina opțională educația economică și antreprenorială. Elevii au abordat o problemă ecologico-antreprenorială, fiind ghidați de tineri antreprenori din localitate, oferându-le sfaturi și bune practici pentru cei ce ce doresc în viitor să-și dezvolte propria afacere, astfel obținând independența financiară, cu accent pe protejarea mediului înconjurător și utilizarea rezonabilă a resurselor naturale. Evenimentul are loc în cadrul Proiectului ,,Promovarea activităților ecologico-antreprenoriale în mediul rural”, finanțat de Programul de Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu (GEF SGP), implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).
La eveniment au participat 56 de elevi din o.Mărculești și s.Prajila, directorul Gimnaziului Mărculești, pramarul de Mărculești, 2 antreprenori locali, Dna Nicov Ana, profesor de educație economică și antreprenorială și alți 3 profesori.
Domnul Vasile Carbune, antreprenor local a afirmat că: ”Ca să obții succes, totul trebuie făcut cu plăcere”, iar Domnul Sergiu Roga, un alt antreprenor local a ținut să sublinieze faptul că: ” Orice încercare îți sugerează o descoperire și orice idee tebuie implementată pînă la capăt.”
Facilitatea Globală de Mediu (GEF) reprezintă un mecanism financiar independent prin care se oferă granturi ţărilor în curs de dezvoltare şi celor eligibile pentru proiecte cu impact pozitiv asupra mediului înconjurător.
Programul de Granturi Mici (SGP) a fost lansat în anul 1992. Programul ajută la abordarea problemelor globale de mediu prin sprijinirea iniţiativelor locale, realizate la nivel local de organizaţiile non-guvernamentale şi comunitare. Programul oferă granturi cu o valoare maximă de 50.000 dolari SUA comunităţilor, inclusiv populaţiei indigene, organizaţiilor comunitare şi altor grupuri non-guvernamentale pentru implementarea proiectelor în următoarele domenii: biodiversitate, diminuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la ele, degradarea terenurilor şi managementul forestier durabil, ape internaţionale şi substanţe chimice.
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) lucrează în aproximativ 170 de țări și teritorii, inclusiv Republica Moldova, contribuind la eradicarea sărăciei, precum și la reducerea inegalităților și excluziunii.