Innovation Camp 27-28 octombrie 2018

Un subiect specific ce ține de domeniul resurselor regenerabile a adunat la 27 octombrie 109 elevi (69 fete și 40 băieți din mediul rural) și 18 profesori (13 femei și 5 bărbați), din 16 de unități administrativ-teritoriale în cadrul evenimentului ,,Innovation Camp” care este destinat pentru elevii cu vârste cuprinse între 15-19 ani și care studiază disciplina opțională educația economică și antreprenorială.
Innovation Camp este un atelier de lucru de 24 de ore în care elevii s-au adunat cu scopul de a analiza o problemă specifică domeniului resurselor regenerabile şi de a veni cu idei inovative şi fezabile care ar putea fi utilizate la soluționarea problemei din domeniul protecției mediului și regenerarea resurselor.
Activitatea are loc în cadrul Proiectului ,,Promovarea activităților ecologico-antreprenoriale în mediul rural”, finanțat de Programul de Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu (GEF SGP Moldova), implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP Moldova) și este realizată în colaborare cu Academia de Studii Economice a Moldovei, Magazinul online elefant.md, Departamentul de Drept, UTM - Universitatea Tehnica a Moldovei.
Facilitatea Globală de Mediu (GEF SGP Moldova) reprezintă un mecanism financiar independent prin care se oferă granturi ţărilor în curs de dezvoltare şi celor eligibile pentru proiecte cu impact pozitiv asupra mediului înconjurător.
Programul de Granturi Mici a fost lansat în anul 1992. Programul ajută la abordarea problemelor globale de mediu prin sprijinirea iniţiativelor locale, realizate la nivel local de organizaţiile non-guvernamentale şi comunitare. Programul oferă granturi cu o valoare maximă de 50.000 dolari SUA comunităţilor, inclusiv populaţiei indigene, organizaţiilor comunitare şi altor grupuri non-guvernamentale pentru implementarea proiectelor în următoarele domenii: biodiversitate, diminuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la ele, degradarea terenurilor şi managementul forestier durabil, ape internaţionale şi substanţe chimice.Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) lucrează în aproximativ 170 de țări și teritorii, inclusiv Republica Moldova, contribuind la eradicarea sărăciei, precum și la reducerea inegalităților și excluziunii.