Club economic 24 noiembrie 2018

Junior Achievement Moldova în data de 24 noiembrie 2018, a organizat un Club economic pe tema: ”Ecologie și antreprenoriat” în Liceul Teoretic ,,Ștefan cel Mare și Sfânt” din s.Taraclia, r-nul Căușeni, pentru elevii care studiază disciplina opțională educația economică și antreprenorială. Elevii au abordat o problemă ecologico-antreprenorială, fiind ghidați de antreprenori din localitate, oferându-le sfaturi și bune practici pentru cei ce ce doresc în viitor să-și dezvolte propria afacere, astfel obținând independența financiară, cu accent pe protejarea mediului înconjurător și utilizarea rezonabilă a resurselor naturale. Evenimentul are loc în cadrul Proiectului ,,Promovarea activităților ecologico-antreprenoriale în mediul rural”, finanțat de către Facilitatea Globală de Mediu.
La eveniment au participat 40 de elevi, 2 antreprenori locali, Dna Pelaghia Traci, directorul instituției de învățământ, Dna Ursu Lilia, director adjunct pentru educație, Dna Bocancea Larisa, director adjunct instruiri și Dnul Sardaru Ion, profesor de educație economică și atreprenorială.
În urma activității elevii au menționat că: trebuie să atragem atenție la resursele naturale ale Moldovei, care sunt baza pentru crearea unei afaceri proprii; utilizarea resurselor naturale atunci când vom deveni atreprenori; pentru deschiderea unei afaceri este nevoie de mult efort, cunoștințe și capacități, am putea lua bune practici de la antreprenorii locali în vederea dezvoltării propriei afaceri, etc.
Domnul Bocancea Dumitru, antreprenor local, a subliniat că fiecare persoană trebuie să își găsească locul în societate și pentru aceasta să încerce, ei, tinerii să facă ceea ce le place, deoarece în viață reușesc doar cei care depun efort. La fel, ia îndemnat să contribuie la dezvoltarea localității, în mod special ținând cont de protecția mediului înconjurător.
Domnul Victor Roscot, un alt antreprenor local, a sugerat că pentru bani trebuie să muncești, să ai dorința de ați urma visele și ați obține succesul. 
Facilitatea Globală de Mediu (GEF SGP Moldova) reprezintă un mecanism financiar independent prin care se oferă granturi ţărilor în curs de dezvoltare şi celor eligibile pentru proiecte cu impact pozitiv asupra mediului înconjurător.
Programul de Granturi Mici (SGP) a fost lansat în anul 1992. Programul ajută la abordarea problemelor globale de mediu prin sprijinirea iniţiativelor locale, realizate la nivel local de organizaţiile non-guvernamentale şi comunitare. Programul oferă granturi cu o valoare maximă de 50.000 dolari SUA comunităţilor, inclusiv populaţiei indigene, organizaţiilor comunitare şi altor grupuri non-guvernamentale pentru implementarea proiectelor în următoarele domenii: biodiversitate, diminuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la ele, degradarea terenurilor şi managementul forestier durabil, ape internaţionale şi substanţe chimice.
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) lucrează în aproximativ 170 de țări și teritorii, inclusiv Republica Moldova, contribuind la eradicarea sărăciei, precum și la reducerea inegalităților și excluziunii.