Innovation Camp 1-2 decembrie 2018

Un subiect specific ce ține de domeniul reducerii emisiilor de carbon a adunat, la evenimentul ecologico-antreprenorial Innovation Camp, 109 elevi din mediul rural (77 fete și 32 băieți) și 17 profesori (12 femei și 5 bărbați), din aproximativ 20 de unități administrativ-teritoriale.
Activitatea este organizată de către Junior Achievement Moldova în cadrul Proiectului ,,Promovarea activităților ecologico-antreprenoriale în mediul rural”, finanțat de Programul de Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu (GEF SGP Moldova), implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP Moldova) și în parteneriat cu Academia de Studii Economice a MoldoveiMetro Cash & Carry Moldova, Magazinul Online elefant.mdNestlé, Departamentul de Drept, Universitatea Tehnica a Moldovei.
La deschidere a participat Dnul Ion Bulmaga, reprezentant al Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Dnul Vadim Rotaru, reprezentant al METRO și 16 voluntari-consultanți care promovează protecția mediului și a resurselor naturale (Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenția Națională de Reglementare Energetică, Petrom, TOP Profil SRL, Universitatea Tehnică din Moldova, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Centrul de Excelență în Construcții).
Facilitatea Globală de Mediu (GEF) reprezintă un mecanism financiar independent prin care se oferă granturi ţărilor în curs de dezvoltare şi celor eligibile pentru proiecte cu impact pozitiv asupra mediului înconjurător.
Programul de Granturi Mici (SGP) a fost lansat în anul 1992. Programul ajută la abordarea problemelor globale de mediu prin sprijinirea iniţiativelor locale, realizate la nivel local de organizaţiile non-guvernamentale şi comunitare. Programul oferă granturi cu o valoare maximă de 50.000 dolari SUA comunităţilor, inclusiv populaţiei indigene, organizaţiilor comunitare şi altor grupuri non-guvernamentale pentru implementarea proiectelor în următoarele domenii: biodiversitate, diminuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la ele, degradarea terenurilor şi managementul forestier durabil, ape internaţionale şi substanţe chimice.
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) lucrează în aproximativ 170 de țări și teritorii, inclusiv Republica Moldova, contribuind la eradicarea sărăciei, precum și la reducerea inegalităților și excluziunii.