Chelaru

CHELARU Ion

Sincere felicitări cu aniversarea de 20 ani! La mai mult și la mai mare, succese și în continuare, voi ați fost primii care ați deschis pentru tinerii moldoveni Ușa Europei, ia-ți familiarizat și școlit cu tainele și perspectivele unei lumi, pentru ei necunoscută, lumea antreprenoriatului și economiii moderne. Prin intermediul Junior Achievement Moldova, ,,jocurilor creative,,au trecut sute și mii viitori specialiști din domeniul economiei. Bravo, pentru tot ce ați făcut și faceți, pentru elevii Moldovei. Sănătate vouă și celor care au stat la căpătîiul creării societății!

CHELARU Ion, profesor, or. Ungheni

Cu privire la importanta programelor JA Moldova, aș vrea să pun accent pe Economia aplicată și Compania Școlară. Cum stiți, Colegiul Financiar-Bancar din Chisinau pregătește contabili și economiști în domeniul finanțe. In procesul de instruire, ei studiază contabilitate, finanțe, marketing, management, asigurări.

Programa economie aplicată are subiecte, precum și setul de mijloace didactice care contribuie la o mai bună percepere și insusire a subiectelor acelor domenii de specializare, astfel încât elevii noștri au performanțe la nivel de constientizare a ceea ce învață, la formare de competențe necesare viitorilor specialiști.

Avem practica instruirii fără acest conținut de bază, vreau să vă asigur că în acele condiții, este vorba de cei înmatriculați în baza studiilor liceale, deși elevii aveau un nivel de inteligență destul de înalt, dar, în comparație cu cei care studiau Economia aplicată, nu faceau față cerințelor care se înaintau în cadrul obiectelor de specialitate. Nici teoria economică, în forma care se solicita la olimpiezile de economie, nu poate contribui la ceea ce oferă instruirea economică în cadrul Economiei aplicate. Forma de expunere inductivă, șirul de exemple, în special din manualele mai vechi, dau posibilitate să se vadă din interior conținuturile teoretice pe care elevii nosâștri îi studiază ulterior, nemaivorbind de studiile de caz care contribuie la o mai bună înțelegere a celor mai sofisticate teorii. Experiența didacticii americane este una utilă chiar și astăzi cu schimbările de ultimul timp.    

Ana Nagy Moldovan,

profesoara de economie,

Colegiul Financiar-Bancar din Chisinau