Ce spun profesorii din cadrul programele JA

Compania şcolară (CȘ) – un laborator de aplicaţii economice, Elena Chelaruprofesor de istorie şi economie, grad didactic I, LT ”V. Alecsandri”, or. Ungheni

Într-o economie de piaţă, posibilitatea de a deţine o afacere proprie îi atrage pe mulţi, însă pentru că a greşi în afaceri înseamnă a suporta pierderi serioase, este bine să cunoşti cum funcţionează o firmă ca să poţi reduce riscurile şi folosi la maximum avantajele. Această posibilitate le este dată tinerilor de către programul - Economie Aplicată – oferită de organizaţia „Junior Achievement Moldova”.

Odată înscrisă în lista profesorilor JA Moldova, continui să duc această plăcută „povară” timp de 15 ani. Citesc ore teoretice, organizez simulări MESE, companii şcolare şi pregătesc echipe de elevi pentru participarea la concursurile zonale, dar şi la olimpiadele republicane la economie. Lecţiile facultative la economie le fac nu din obligaţie, dar din plăcere, de aceea şi elevii Liceului „V. Alecsandri” obţin an de an rezultate frumoase atît la olimpiade, cît şi la concursul companiilor şcolare. Avînd anumită experienţă vreau s-o împărtăşesc colegilor din programul J. A. Moldova, şi celor interesaţi să se implice. Primul lucru, ce tind să-l subliniez adresîndu-mă unui coleg este să nu te temi: să nu ai temeri să experimentezi, să nu te temi să greşeşti, să le permiţi copiilor să încerce un lucru nou, să-i ajuţi să se corecteze dacă ceva au făcut incorect.

Îmi amintesc de prima companie şcolară „DACSN”ce a activat în anii de învăţămînt 1997-1998...le urmăream fiecare pas, îi tutelam permanent, chiar şi raportul financiar l-am calculat cu elevii pentru a evita comiterea greşelilor. Am înţeles că nu fac corect şi, în anul următor, am dat mai multă libertate funcţionarilor companiilor şcolare, păstrîndu-mi rolul de moderator şi de consultant. În acest mod, am creat cîte 2 şi chiar 3 companii şcolare anual. Pentru buna desfăşurare a activităţii unei companii şcolare, din partea mea se cere respectare următorilor paşi:

*Să relatez despre costurile, dar mai ales despre beneficiile participării în cadrul progarmului CȘ.

*Să-i conving de faptul că constituind compania şcolară ei intră în lumea micului business, însă   responsabilităţile şi posibilităţile nu diferă prea mult de marile firme.

*Îi conving de avantajele lucrului în echipă.

*Succesul sau eşecul companiei depinde de alegerea ideii de afaceri. Produsul sau serviciul trebuie să fie necesar, util pentru consumator, nu doar pentru producător.

În anul de învăţămînt 2005-2006 compania şcolară „V.I.P.” au confecţionat produse din ghinzi de stejar. Au strîns ghinzile, le-au uscat, perforat, înşirat, dar consumatorii n-au apreciat efortul. De ce? Răspunsul este neplacut, dar corect, producătorii puţin s-au interesat dacă consumatorii au plăcere şi posibilitate să procure produsul companiei. O altă responsabilitate a profesorului, după părerea mea, este alegerea corectă, în mod democratic a preşedintelui companiei şcolare. Din timp, anunţ doritorii de a participa la scrutin să-şi pregătească discursurile în care să-şi anunţe public deprinderile şi abilităţile şi să aducă argumente de ce ar trebui să fie ales de către colegi în funcţia de preşedinte.

Ales prin majoritate de voturi, el propune managerii: VP producţie, VP finanţe. VP resurse umane, VP marketing. Profesorul monitorizează alcătuirea planului de afaceri, înregistrează compania şcolară la JA Moldova. De regulă, întocmirea corectă a unui plan de afaceri asigură o bună desfăşurare a acţiunilor companiei. O implicare mai profundă a profesorului se cere la faza de lichidare a companie şcolare, cînd se finisează producţia şi vînzările, se completeză toate registrele, se recompensează acţionarii şi angajaţii şi se face darea de seamă către JA Moldova.

La început companiile şcolare conduse de mine aveau produse simple. Scopul meu era să învăţ elevii să cunoască etapele activităţii unei companii şcolare. Cu timpul am avut idei de produse mai originale: pixuri personalizate confecţionate din materiale reciclabile, lumînări decorative cu suport din ceramică sau sticlă, mărţişoare originale cu denumirea arhaică marţeguş, magneţi veseli etc. Cu cît produsele confecţionate de elevi erau mai plăcute producatorului, necesare consumatorului şi succesele noastre erau mai mari. Astfel companiile şcolare „Amper”şi „Etno-mart” au participat la tîrgul companiilor şcolare din Talin în 2009, iar compania „Relax” a reprezentat Republica Moldova la tîrgul companiilor şcolare în februarie 2011 organizat de J.A. Estonia.

Cel mai mare succes atins de mine ca profesor şi de către elevii mei, a fost aprecierea dată C. Ş. „Next”- compania anului 2012, fapt ce ne-a dat posibilitatea să participăm la competiţia internaţională a companiilor şcolare care s-a desfăşurat în Bucureşti în iulie curent. Mare ne-a fost bucuria, dar şi mai mare a fost responsabilitatea care a căzut pe umerii noştri: aveam de repezentat nu liceul, dar Republica Moldova. Pas cu pas am îndeplinit tot ce ni s-a cerut din partea organizatorilor concursului. La Bucureşti ne-am bucurat de 4 zile minunate în care am simţit şi tensiunea concurenţei şi bucuria întîlnirii cu cele mai frumoase locuri din capitala României. Eram conştienţi că nu vom obţine un loc premiant. Asemenea concurs se organizează a 23-a oara, iar noi reprezentanţii JA Moldova pentru prima oară. Important este că şi maturii şi elevii ne-am simţit bine şi am învăţat multe lucruri. De exemplu eu ca profesor, m-am convins o dată în plus de necesitatea unui plan de afaceri bine întocmit. Echipa din Israel a avut un produs folosit în toate bucătăriile lumii- melesteu, dar o mică perfecţionare şi un plan de afaceri bun le-a dat posibilitate să se claseze în concurs pe al doilea loc. Altă concluzie: pentru un loc premiant în concurs poate pretinde o CŞ care are un produs inedit şi care aduce o schimbare în comunitate, aşa ca produsul C.Ş. din Irlanda ce le dă posibilitate persoanelor surdo-mute să comunice prin intermediul telefonului mobil cu persoane din diferite ţări în patru limbi. Fiecare din cele 32 de companii şcolare prezente la concurs au venit cu speranţa să obţină premiul mare, dar...sînt convinsă de faptul că fiecare din echipe s-au întors acasa cu impresii mari şi învăţăminte.

În încheiere vreau să le mulţumesc sponsorilor (Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova) pentru frumoasa posibilitate care ne-a fost oferită şi sper că ne vor urma alţi „fericiţi” ce vor beneficia de ajutorul oamenilor cu bani, dar şi cu inimi mari din ţara noastră care îşi pun umărul la pregătirea tinerii generaţii şi la prosperarea economiei Republicii Moldova.

IMG_5675