Compania Școlară

Compania Școlară (CȘ) este un laborator de activitate economică și antreprenorială care exprimă sensul practic al multor principiilor teoretice. Elevii lucrează împreună pentru a aplica aceste principii în rezolvarea unor probleme de afaceri reale. Profesorii îi pot ajuta să conștientizeze faptul că problemele cu care se confruntă o CȘ sunt similare cu cele din domeniul real al afacerilor.

În perioada de activitate a CȘ, elevii vor face cercetări ale pieții, vor obține un capital inițial prin vânzare de acțiuni, vor fabrica și vor vinde un produs și vor completa registrele CȘ. De asemenea, prin experiență proprie, elevii vor percepe importanța unor concepte economice cum ar fi: oferta, cererea, costurile fixe și variabile, profitul cumulat și productivitatea. Profesorii care aplică programul CȘ, afirmă faptul că activitatea acesteia este o parte importantă a cursului și că, pe lângă acordarea posibilității de a aplica principiile economice și de afaceri, CȘ contribuie la dezvoltarea responsabilității și a abilităților de lider ale elevilor.

Elevii vor avea anumite responsabilități sau sarcini extra-curriculare (vânzări, cercetări de piață, activități bancare). În afară de acestea, între întrunirile de bază ale companiei, pot deveni necesare cîteva minute din timpul lecțiilor pentru discutarea unor aspecte administrative.

         Etapele activității într-o CȘ:

Pasul întîi – Lansarea

 • Formularea viziunii și misiunii CȘ
 • Stabilirea obiectivelor CȘ
 • Evaluarea ideilor de produse și servicii
 • Repartizarea funcțiilor în cadrul CȘ
 • Alegerea denumirii CȘ
 • Alegerea formei de organizare a CȘ
 • Adoptarea statutului  CȘ

Pasul al doilea – Planul de afaceri

 • Descrierea ideii de afaceri
 • Elaborarea unui plan de studii al pieții
 • Planificarea procesului de producție
 • Elaborarea planului de marketing
 • Elaborarea planului financiar
 • Aprobarea planului de afaceri

Pasul trei – Adminsitrarea

 • Atragerea capitalului necesar
 • Procurarea materiei prime și a resurselor necesare
 • Desfășurarea producției
 • Organizarea întrunirilor membrilor CȘ
 • Aplicarea strategiilor de marketing
 • Vânzarea produselor
 • Completarea registrelor contabile, de vânzări și retribuire

Pasul al patrulea – Lichidarea

 • Încheierea operațiunilor CȘ
 • Finalizarea producției și a vânzărilor
 • Verificarea registrelor CȘ
 • Calcularea și destribuirea profitului
 • Completarea fișei de lichidare a CȘ