Festivitatea de inaugurare a Olimpiadei Republicane la Economie. Ediția 2015

La data de 20 martie 2015 a avut loc festivitatea de inaugurare a celei de-a 17 ediție a Olimpiadei Republicane de Economie organizată de către Ministerul Educației al RM în parteneriat cu Academia de Studii Economice a Moldovei, Asociația Obșteasca Junior Achievement Moldova și cu suportul financiar al Fundaţiei ”Familia Sturza”, StarNet, MoldovaAgroindbank şi OWH TV Studio.

Genericul olimpiadei din anul acesta a rămas același: “Învătăm, acţionam, lumea-n bine o schimbam” considerînd actualitatea genericului prin dezvoltarea contextuală a competiţiei şi a probelor de concurs. La eveniment au participat: Dnl Grigore Belostecinic, Rector ASEM, Președintele Consiliului Director Junior Achievement Moldova, Dna Ala Cotelnic, Preşedintele Consiliului Olimpic, Prorector ASEM, Dna Svetlana Dogotaru, Director Executiv Fundația ”Familia Sturza”, Dna Laurenția Filipschi, Director executiv Junior Achievement Moldova, Dna Corina Lungu, consultant superior, Ministerul Educației, Victoria Koroli, reprezentant al BC „Moldova - Agroindbank” S.A., Dna Aurelia Salicov, Director Starnet Soluții  SRL, Dnl Virgil Mărgineanu, Directorul OWH TV Studio.

În cadrul evenimentului s-a accentuat că:

- economia este motorul de dezvoltare al unei ţări moderne, iar schimbările care au loc astăzi pe arena internațională se datorează acelui spirit antreprenorial și gîndiri economice cultivate de-a lungul anilor în fiecare din noi.

- educația economică, înseamnă să oferi tinerilor posibilitatea de a privi la lumea din jur prin prisma principiilor şi conceptelor economice, mai presus decât toate a-i încuraja să caute soluţii pentru a schimba lumea în care trăiesc ei şi noi toţi de o potrivă. În acest sens, instituţiile de învătământ superior sunt, negreşit, treapta de cunoaştere la care aspiră fiecare dintre concurenţii de astăzi.

- promovarea educaţiei economice și a spiritului antreprenorial de către Ministerul Educației în colaborare cu Asociația obștească Junior Achievement Moldova este un exemplu de parteneriat reușit dintre sectorul public și asociativ conform domeniului de referinţă, care a putut fi valorificat prin produse educaţionale de calitate: vorbim de disciplina opţională (APROPO UNICA!!) – Educaţia economică şi antreprenorială, care are un curriculum elaborat în bază de competenţe pentru toate treptele de şcolaritate şi aprobat de Consiliul Naţional pentru Curriculum, activităţi desfăşurate la nivel republican: Profesioniști și Debutanți, Tîrgul companiilor şcolare, Weekenduri Economice, Cluburi de dezbatere pentru tineri, școli de vară, etc.

- formula magică a Cheiei Succesului pe care o au elevii care studiază Educația economică și antreprenorială nu se află la suprafaţă, ci în acţiuni şi gânduri, care se dezvăluie treptat, prin eforturi consistente şi încercări repetate.

- sursa succeselor noastre rezidă în contribuţia fiecăruia – elev, profesor, formator, director, consultant, finanţator. Fără de toţi noi, cei prezenţi astăzi în sală, dar și cei care ne susţin dar nu sunt astăzi aici, nu am fi ajuns acolo unde suntem, nu am fi avut ceea ce deja avem.

- programele JA Moldova oferă un cadru de învăţare nu atît a economiei ca ştiinţă, ci a artei de a evolua cu succes în viaţă, de a ne descurca în condiţiile liberei iniţiative şi a ne îmbunătăţi calitatea propriei vieţi. Comunitatea JA este comunitatea care asigură schimbarea.

Elevii, profesorii, oaspeții au fost delectați și cu unele numere artistice din partea: corului ASEM ”Cantabile”, Balan Victor, elev al Liceului Teoretic Trinca, r. Edinet, Antoni Antuaneta, cl. 9, din or. Orhei, Elena Ipati, elevă în clasa a X-a al Liceului Teoretic ”Nicolae Milescu Spătaru” mun. Chișinău.

Festivitatea s-a încheiat cu vizionarea spectacolului „Cererea în căsătorie” de A. P. Cehov la Teatrul Național ”Satiricus” I.Luca Caragiale.