Instruire inițailă a învățătorilor din r.Ungheni

WP 20150314 09 35 14 ProÎn perioada 14-15 martie 2015, în orașul Ungheni în incinta Liceului ”Mihai Eminescu” s-a

desfășurat seminarul de inițiere în programe de educație economică și antreprenorială ”ABC

Economic: programe pentru școala primară”. Instruirea a fost organizată de către Asociația

Obștească Junior Achievement Moldova în parteneriat cu Direcția generală învățămînt, tineret și

sport Ungheni, cu suportul financiar al Fundației ”Familia Sturza”.

La instruire au participat 70 învățători care predau la elevii claselor I-IV din raionul Ungheni.

În cadrul instruirii participanții s-au familiarizat cu metodele și tehnicile de predare a disciplinei

opționale ”Educație economică și antreprenorială” pentru clasele primare, în conformitate cu

curriculum aprobat de către Consiliul Național pentru Curriculum, Ministerul Educației.

Agenda evenimentului a cuprins subiecte cu referire la programele incluse în curriculum, cum ar

fi: socializare, noi înșine, familia noastră, comunitatea noastră, orașul nostrum, activități

interdisciplinare.

Fiecare participant în parte a beneficiat de către un set de materiale didactice, care a cuprins:

ghiduri, caiete pentru elevi, plicul didactic nr. 1 și 2, set suplimentar de jocuri economice și

antreprenoriale.

În calitate de traineri facilitatori au fost învățătorii cu experiență în predarea acestei discipline, și

anume: Munteanu Irina, Sîrbu Ina și Panco Viorica.

Pe final, participanții la eveniment au apreciat importanța predării la elevii din clasele I-IV a

disciplinei opționale ”Educație economică și antreprenorială”, precum și necesitatea desiminării

acestei oportunități și pentru alți învățători.