Schimb de experiență moldo-estonian în cadrul programelor Junior Achievement

În scopul promovării educației antreprenoriale în rîndul tinerilor din Republica Moldova de pe ambele maluri ale Nistrului și a dezvoltării spiritului întreprinzător, Junior Achievement (JA) Moldova în colaborare cu Junior Achievement Estonia (JA Eesti) a desfășurat în perioada 10 – 14 octombrie 2013 o serie de activități educaționale în cadrul programelor JA.

Activitățile sunt parte a proiectului de cooperare dintre JA Moldova și JA Eesti pentru dezvoltarea educației antreprenoriale pentru anul școlar 2013-2014, finanțat de către Ambasada SUA în Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei. Activitățile au fost organizate în orașele Chișinău și Drochia, după cum urmează:

  1. Simulare economică ”Jocul Pieței” în cadrul Liceului Teoretic ”Gaudeamus” din or. Chișinău, 10 octombrie 2013; 

Joi, 10 octombrie 2013, grupul de studenți, alumni ai Junior Achievement Estonia, membri ai organizației «Sent», împreună cu 2 profesori din cadrul programelor JA Estonia și staff-ul JA Estonia au vizitat Liceul Teoretic «Gaudeamus» din or. Chișinău pentru un schimb de experiență. Grupul de studenți din Estonia au organizat pentru elevi un joc de simulare numit «Jocul Pieței». Prin intermediul acestuia, 30 de elevi din liceele ”Gaudeamus” și ”V.Lupu” au avut posibilitatea de a înțelege mai bine activitatea economică a unei comunități, rolul diferitor actori ai pieței și cum are loc circuitul banilor. Aceștia au manifestat interes și entuziasm în cadrul jocului, fiecare îndeplinind un anumit rol (bancă, lucrător, producător).

  1. Schimb de experiență moldo-estonian între profesorii LT ”V. Lupu” din or. Chișinău și profesorii din Estonia privind programele de educație economică oferite de Junior Achievement, 11 octombrie 2013; 

Echipa de profesori din Estonia și staff-ul JA Estonia au participat împreună cu profesorii de economie de la Liceul Teoretic «V. Lupu» la o masa rotundă, unde au făcut schimb de experiență și idei, privind organizarea programelor de educație economică și formare antreprenorială pentru elevi.

  1. Seminar de instruire pentru 15 profesori din partea stîngă a Nistrului în cadrul programului de educație economică, ciclul primar, 12 octombrie 2013; 

Vineri, 11 octombrie 2013, 15 profesori din partea stîngă a Nistrului, au fost instruiți în cadrul programelor de educație economică și formare antreprenorială Junior Achievement Moldova, ciclul primar. Profesorii au avut posibilitatea de a se familiariza cu programele de educație economică, formare antreprenorială oferite de Junior Achievement Moldova, de a învăța și dezvolta metode de predare moderne și interactive. Astfel, profesorii au fost inițiați în programele destinate elevilor din clasele primare – Noi înșine, Familia noastră, Comunitatea noastră, Orașul nostru și în cele gimnaziale – Lumea și Țara noastră, Noi și Europa, Eu și Economia, Spirit întreprinzător, Economia în cifre.

Programele pentru elevii cu vârste cuprinse între 6 şi 11 ani, sunt module interactive care îi ajută pe copii să descopere, prin intermediul unor discuţii captivante şi activităţi practice, legătura dintre noţiunile teoretice şi viaţă de zi cu zi, să înţeleagă modul în care funcţionează mecanismele economice şi efectele pe care anumite decizii economice le pot avea asupra fiecăruia dintre ei şi a comunităţii. Elevii descoperă pas cu pas mecanismele economiei de piaţă. Pornind de la ei înşişi, trecând prin familie, comunitate şi ţară, elevi înţeleg lumea în care trăiesc pas cu pas. Programele pentru clasele primare fac legătura între ce învaţă la şcoală şi viitoarea lor realizare profesională.

  1. Seminar de instruire pentru 18 profesori din partea stîngă a Nistrului, în cadrul programelor de educație economică, ciclul liceal, 11-13 octombrie 2013;

O altă activitate organizată de JA Moldova în colaborare cu Junior Achievement Estonia, în perioada 11-13 octombrie 2013, a fost un seminar de instruire a 18 profesori din regiunea transnistriană în cadrul programelor de educație economică și formare antreprenorială oferite de Junior Achievement pentru ciclul liceal. Astfel, în cadrul seminarului, profesorii au avut oportunitatea de a se familiariza cu programele: Economia Aplicată, Compania Școlară și simularea electronică TITAN.

Programele Junior Achievement pentru adolescenţi aduc şcoala mai aproape de economia reală, dezvoltând competenţe şi abilităţi prin activităţi practice, care îmbina învăţarea prin experienţă cu rigoarea ştiinţifică, de la descoperire, analiză de studii de caz şi joc de rol până la simulări pe computer sau în sala de clasă. Prin programele de educaţie economică, antreprenorială, financiară şi de orientare în carieră, elevii de liceu învaţă ce presupe o carieră bazată pe valori etice, succesul profesional şi mecanismele economiei de piaţă.

Educaţia economică şi antreprenorială promovată de aceste programe contribuie ca elevii să înţeleagă problemele cu care se confruntă, îi familiarizează cu conceptele economice fundamentale și cu modul economic de gîndire. Îi face să-şi dezvolte deprinderi de gîndire economică și acțiune eficientă, să-şi dezvolte abilităţi fundamentale de judecată pentru a deveni cetăţeni raţionali şi activi. Ea se constituie ca un domeniu important de formare a personalităţii elevului prin pregătirea economică pentru viaţa individuală.

  1. Atelier de lucru ”Innovation Camp”, unde au participat 30 de elevi din clasele liceale din partea stîngă a Nistrului și din or. Chișinău, 11-12 octombrie 2013; 

În perioada 11-12 octombrie 2013, Junior Achievement Moldova în colaborare cu trainerii organizației «Sent» din Estonia au organizat evenimentul ”Innovation Camp” - un atelier de lucru, în care elevii se adună cu scopul de a analiza o anumită nevoie din comunitate şi de a veni cu idei inovative şi fezabile care ar putea fi utilizate în soluționarea problemei stabilite.

La activitate, au participat 30 de elevi din partea stîngă a Nistrului și din orașul Chișinău, care cunosc limba engleză, sunt tineri creativi, energici și cu o gîndire critică.

La începutul atelierului de lucru, elevii au participat la o serie de exerciții de creativitate şi jocuri de team-building pentru a facilita lucrul în echipă. După această sesiune, tinerilor le-a fost prezentată problema pentru care urmau să găsească soluţii creative şi inovative. Tema atelierului de lucru a fost «Crearea unui produs care i-ar ajuta pe oameni să petreacă un timp calitativ împreună». Pe parcursul zilei de lucru, elevii au participat la o serie de traininguri (vînzare, marketing, finanțe, prezentare) pentru consolidarea ideii de afaceri găsite și pentru pregătirea prezentării acesteia pentru juriu. La finalul atelierului de lucru, fiecare echipă și-a prezentat ideea de afacere în fața unui juriu format din experți locali și internaționali, care i-au ajutat sa găsească punctele forte și slabe ale ideii și soluții de îmbunătățire. Ideile au fost evaluate în dependență de cît sunt de inovative și fezabile. Participînd la această activitate, elevii au avut posibilitatea de a-și consolida abilitățile interpersonale, de a-și dezvolta competente necesare pentru rezolvarea eficientă a problemelor și abilitățile de a lucra în termeni foarte restrînși.

Innovation Camp este un instrument eficient pentru motivarea tinerilor în a găsi soluţii inovatoare din punct de vedere științific sau tehnologic pentru nevoile din comunitate, problemele de business, motivare ce este de regulă dificil de obținut în contextul clasic de învățare, constituind de asemenea modalitatea perfectă de a educa și motiva factor-cheie pentru a încuraja spiritul antreprenorial în comunitatea educațională.

  1. Simulare economică ”Jocul Pieței” în cadrul Liceului Teoretic ”B.P.Hașdeu” din or. Drochia, 14 octombrie 2013; 
  1. Schimb de experiență moldo-estoniană între profesorii din or. Drochia și profesorii din Estonia privind programele de educație economică oferite de Junior Achievement, 14 octombrie 2013; 

În noiembrie 2013, o echipă de elevi și profesori, beneficiari ai programelor oferite de Junior Achievement Moldova vor participa la un schimb de experiență la Tallinn, Estonia, privind programul de educație antreprenorială ”Compania Școlară” și evenimentul ”Job Shadow Day”.