Seminar de inițiere în programele Junior Achievement Moldova

Sîmbătă, 21 septembrie curent, 31 de profesori din 12 instituții de învățămînt din 5 raione ale țării au fost instruiți în cadrul programele de educație economică și formare antreprenorială Junior Achievement Moldova. Seminarul de inițiere a fost organizat cu suportul financiar al Fundației Familia Sturza și Academia de Studii Economice a Moldovei.

În cadrul seminarului, profesorii divizați pe două nivele - ciclul primar și gimnazial - au avut posibilitatea de a se familiariza cu programele de educație economică, formare antreprenorială și orientare profesională oferite de Junior Achievement Moldova, de a învăța și dezvolta metode de predare moderne și interactive. Astfel, profesorii au fost inițiați în programele destinate elevilor din clasele primare – Noi înșine, Familia noastră, Comunitatea noastră, Orașul nostru și în cele gimnaziale – Lumea și Țara noastră, Noi și Europa, Eu și Economia, Spirit întreprinzător, Economia în cifre.

Educaţia economică şi antreprenorială promovată de aceste programe contribuie ca elevii să înţeleagă problemele cu care se confruntă, îi familiarizează cu conceptele economice fundamentale și cu modul economic de gîndire. Îi face să-şi dezvolte deprinderi de gîndire economică și acțiune eficientă, să-şi dezvolte abilităţi fundamentale de judecată pentru a deveni cetăţeni raţionali şi activi. Ea se constituie ca un domeniu important de formare a personalităţii elevului prin pregătirea economică pentru viaţa individuală.

Participanții au fost inițiați în domeniu de către formatorii JA Moldova: Valentina Olaru, profesor la Liceul Teoretic ”L. Blaga”, Vitalie Andoni, profesor la Liceul Teoretic ”Gaudeamus”, Chișinău.

Tatiana Gîdilica, profesoară de la Liceul Teoretic Zîmbreni, Ialoveni, a menționat: ”A fost util și interesant să participăm la acest seminar, unde am aflat lucruri noi depre scopul, misiunea, activitățile Junior Achievement Moldova, ne-am făcut cunoscuți cu conceptele fundamentale ale economiei aplicate, sistemul liberei inițiative, consum și cum trebuie gestionate economiile la nivel de familie, dar și de comunitate.”

In cadrul atelierelor au fost aplicate diferite metode, cum ar fi lucrul în grup, jocuri de rol, simulări, rezolvarea problemelor la economie pe diferite nivele etc. Participanții la seminar au demonstrat spirit de echipă și interes sporit față de tematica seminarului, astfel că la 28-29 septembrie current este preconizat următorul seminar de inițiere pentru profesorii ciclului liceal, care vor fi inițiați în programele Economia Aplicată, Cheia Succesului și Compania Școlară.