181486_565202903530015_1452124642_n

Instruirea antreprenorială trebuie să devină  unul din obiectivele  majore ale învăţămîntului şcolar. Cu această idee aş dori să încep deoarece sistemul european de învăţămînt  recomandă  dezvoltarea ecestei calităţi.

Am ajuns la această concluzie în urma participării la seminarul din Tallinn  organizat de către JA Moldova şi JA Eesti. În cadrul acestui seminar s-a pus accentul pe ideea că educaţia antreprenorială trebuie să devină pentru elevi o experienţă de succes şi de aceea această informaţie  trebuie să ajungă la elevi prin diferite jocuri care să-i capteze atenţia. Seminarul a debutat cu o întrebare simplă la început dar atît de complicată atunci cînd intri în miezul acestei idei. Ce este jocul  şi ce rol are în viaţa copiilor?

Jocul după părerea specialiştilor din Tallin este un proces bine organizat care tinde spre anumite scopuri concrete. La fel de important este influenţa jocului: jocul te impune la risc, motivează,  uneşte. Jocurile învaţă elevii să depisteze interesele şi necesităţile personale. Jocurile care sunt bine gîndite ajută la dezvoltarea creativităţii la elevi. Le crează elevilor deprinderi de lucru în echipă, dezvoltă abilităţi de cooperare. De asemenea, instruirea prin intermediul jocurilor conferă curaj şi încredere elevilor timizi, dezvoltă elevilor abilitatea de a-şi utiliza cunoştinţele și experienţa. Jocul renaşte  bucurie. 

La fel au fost importante pentru noi să cunoaştem cele 8 principii ale jocurilor educaţionale şi algoritmul creării jocurilor. Cu o deosebită plăcere am participat la punerea în practică a unui scenariu din întreg planul jocului, unde toţi profesorii s-au implicat cu un deosebit interes şi au dat dovadă de măiestrie la nivel înalt.

Mulţumim enorm  JA Moldova în special T. Ungureanu şi colegilor din JA Eesti pentru că ne-au organizat acest schimb de idei şi într-adevăr a fost unul de succes deaorece de roadele acestui seminar comun se vor folosi elevii din liceele rurale ale Republicii Moldova.

Elena Morărașu, profesor la Liceul Teoretic ”Logănești”, r. Hîncești