Istoric și Misiunea

Junior Achievement este o asociaţie obştească a cărei misiune constă în motivarea şi pregătirea tinerei generaţii pentru a se afirma cu succes în economia de piaţă.

Junior Achievement activează în Moldova din anul 1995 şi este membră a reţelei JA Worldwide www.ja.org şi a Centrului Regional de la Bruxelles, JA-YE Europa www.ja-ye.org. JA Worldwide este cea mai mare și cea mai dinamică organizație orientată spre educația economică și antreprenorială, fiind prezentă în 115 de țări.

De la înregistrarea organizaţiei în programele JA Moldova de formare antreprenorială au participat peste 300 000 elevi si circa 3000 profesori. În fiecare an în colaborare cu Ministerul Educației Culturii și Cercetării și Fundația ”Familia Sturza”, programele JA Moldova sunt oferite în 250 instituții de învățământ din ţară, unde circa 20 000 elevi din clasele I-XII beneficiază atât de activităţile didactice în clasă, cât şi de diverse activităţi extracurriculare, cum ar fi olimpiade la economie, târguri şcolare, tabere de vară, etc.

În cadrul programelor de educaţie economică oferite de Junior Achievement, profesorul şi elevul învaţă prin acţiune. Prin activitățile de tip ”learning by doing” desfășurate la clasă și interacțiunea cu consultanții voluntari din comunitatea de afaceri, tinerii dobândesc competențe esențiale pentru viață, experiențe inedite, oportunitatea de a participa la competițiile internaționale din cadrul programelor, apartenența la rețea globală educațională și profesională. La ora actuală oferta educațională a organizației conține 19 programe, pentru toate nivelurile de vîrstă de la clasa I la XII.

Programele JA de educație economică cultivă o gândire aplicată la realitate, o atitudine pozitivă față de viață, spiritul de inițiativă și de implicare în viața comunității. Prin simulari la calculator sau în clasă, jocuri de rol, scenarii, aniliză de studii de caz, elevii învață experimentand roluri din viața reală: consumator, angajat, antreprenor.

 Programele JA Moldova pot fi implementate în una din modalitățile:

- extracurricular (cerc);

- ora opțională.

Junior Achievement Moldova oferă:

PROFESORILOR:

  • Instruire gratuită anuală (traininguri de formare și perfecționare) profesorilor care sunt implicați în cadrul programelor de educație economică și antreprenorială sau celor care vor să se implice în cadrul programelor JA Moldova;
  • Schimb de experiență cu partenerii europeni, deplasări în bază de proiect (toate cheltuielile sunt suportate de către organizație);
  • Suport didactic GRATUIT (manual, caietul elevului, ghidul profesorului, plicul profesorului, jocuri, postere).
  • Curriculum elaborat de către JA Moldova și aprobat de către Consiliul Național pentru Curriculum al RM;
  • Posibilitatea de a participa în cadrul evenimentelor organizate de către JA Moldova pentru elevi, la nivel național și internațional.

ELEVILOR:

  • Oportunitatea de a participa la competițiile internaționale din cadrul programelor (Innovation Camp Europa-STEM, Competiția Europeană Compania Anului, ESP (Certificatul European de Competență Antreprenorială))
  • Apartenența la o rețea globală educațională și profesională;
  • Elevii dobândesc competențe esențiale pentru viață, experiențe inedite;
  • Suport didactic GRATUIT (manual, caietul elevului);
  • Oportunitatea de a participa la evenimentele naționale dedicate tinerilor din program (Competiția Națională Compania Anului, Olimpiada la Economie, Job Shadow Day, Innovation Camp, tabere, ziua antreprenoriatului, întruniri cu reprezentanții mediului de afaceri)