Clasele gimnaziale

PROGRAMELE JUNIOR ACHIEVEMENT pentru nivelul gimnazial reprezintă o succesiune de entități separate, explicate pe înțelesul elevilor din clasele VII-IX:

1. Curriculum pentru învăţămîntul gimnazial(clasele V – IX) .PDF

2. Noi şi Europa

Programul denotă importanţa resurselor pentru organizarea unei afaceri, dezvoltă capacităţi de identificare şi rezolvare a problemelor cu caracter economic. Acesta ajută elevii să determine modul de producere şi distribuire a bunurilor şi serviciilor. Programul oferă elevilor informaţii despre resursele disponibile în regiunea în care locuiesc şi modul în care sunt folosite în lumea afacerilor pentru a fi transformate în bunuri şi servicii de larg consum.

Activităţile din cadrul programului stimulează interesul elevilor pentru procesul de producere şi distribuire a bunurilor şi serviciilor în regiunea lor şi dezvoltă abilităţi de rezolvare a unor probleme ale comunităţii. Programul explorează mediul de afaceri european şi felul în care diver­sitatea resurselor şi locaţiilor afectează indivizii şi firmele, generând interdependenţa ţărilor. Elevii deprind abilităţi şi concepte specifice mediului de afaceri şi economiei şi înţeleg nevoia de a coopera pentru a folosi resursele cât mai eficient. 

Resurse didactice:

 1. Ghid profesor II
 2. Plic nr. 2 Pașii spre success (materiale adiționale)
 3. Poster ORAȘ
 4. Caietul elevului

3. Lumea noastră

Programul prezintă diferite aspecte din economia mondială şi furnizează informaţii practice despre comerţul internaţional. În cadrul programului elevii vor identifica noţiunile de import şi export, beneficiile şi deficienţele comerţului internaţional, rolul schimbului valutar şi interdependenţa economică a statelor lumii.

Resurse didactice:

 1. Ghid profesor II
 2. Plic nr. 2 Pașii spre success
 3. Poster Plăcintă
 4. Caietul elevului

  4. Eu şi economia

Programul facilitează evaluarea capacităţilor şi intereselor personale, explorează posibilităţi de edificare a unei cariere de succes şi relevă valoarea studiilor. Programul va consolida capacităţile de elaborare şi gestionare a bugetului pesonal şi familial, de soluţionare a problemelor, de autoevaluare, de colaborare în echipă şi asumarea diferitelor roluri. Lecţiile evidentiază modul în care deciziile elevilor cu privire la educaţie, carieră, cheltuieli şi investiţii influentează rolul lor în societate.

Resurse didactice:

 1. Ghid profesor
 2. Plic Eu și Economia (materiale adiționale)
 3. Poster Succes (Joc de masa)
 4. Caietul elevului
 5. Cartele EXPERIENȚE
 6. Cartele PROFESII

 5. Spiritul antreprenorial

Programul explică cum funcţionează o companie şi explorează caracteristicile de bază ale sistemului economiei de piaţă. Prin intermediul unor activităţi practice elevii se familiarizeză şi aplică concepte cardinale cum ar fi: piaţa, structura acesteia, producător şi consumator, cerere şi ofertă, preţurile şi profiturile, venituri şi cheltuieli, specializarea şi diviziunea muncii. Acest program îi ajută pe elevi să înţeleagă principalele caracteristici ale sistemuluui economic bazat pe proprietatea privată şi pe spiritul antreprenorial, cît şi rolul companiilor în acest sistem. Activitatea este gîndită să consolideze conceptele economice predate în cadrul altor cursuri. Elevii învaţă primii paşi ai organizării unei companii, cum să producă şi să aducă pe piaţă un produs. Ei învaţă totodată despre responsabilităţile sociale ale companiilor şi despre rolul guvernului într-o economie de piaţă.

Resurse didactice:

 1. Ghid profesor
 2. Plic Spirit antreprenorial (materiale adiționale)
 3. Caietul elevului

  6. Economia în cifre

Programul contribuie la înţelegerea de către elevi a conceptelor economice prin intermediul calculelor matematice. În cadrul programului elevii vor conştientiza importanţa matematicii pentru viitoarea lor carieră şi pentru tranzacţiile economice, vor dezvolta deprinderile şi aprofuna înţelegerea conceptelor de la orele de matematică.

Programul pune în legatură comunitatea de afaceri, şcoala şi familia, prin implicarea noţiunilor de matematica generală, algebră simplă şi geometrie. Elevii sunt antrenaţi într-o serie de activităţi ce stimulează gîndirea, care îi ajută să înteleagă mecanismul utilizării conceptelor matematice în viitoarea lor carieră dar şi în tranzacţiile economice personale.

Resurse didactice:

 1. Ghid profesor
 2. Caietul elevului

 7. Piaţa internaţională

Progamul oferă modele de interacţiune dintre diverse popoare, diverse sisteme economice prin intermediul schimbului comercial. Elevii vor studia diverse sisteme economice, resursele existente în diferite regiuni ale lumii şi rolul acestora în comerţul internaţional, precum şi efectele emigrării şi posibilităţile de afirmare în propria ţară. Programul vine în întîmpinarea necesităţii elevului de a acumula informatii despre: aspectele cheie ale economiei globale, modalitatea de funcţionare a comerţului internaţional, impactul comerţului internaţional asupra vieţii cotidiene a individului.

Resurse didactice:

 1. Ghid profesor
 2. Plic Piața internațională (materiale adiționale)
 3. Caietul Piața internațională
 4. Ghidul profesorului Resursele lumii
 5. Caietul Resursele lumii

  8. Cheia succesului

Programul oferă posibilităţi de analiză şi identificare a cunoştinţelor, capacităţilor şi intereselor profesionale, oerind perspective de edificare a unei cariere de succes. În cadrul programului elevii vor învăţa să scrie un CV, să susţină un inteviu şi să dezvolte abilităţile unui om de succes. În cadrul cursurilor, se vor aborda subiecte ca stilul de viaţă, strategii de viaţă şi carieră, resursele, produsele şi consumatorii, tinerii fiind scoşi din mediul lor educaţional specific, şi antrenaţi într-o experienţă dinamică, motivantă, care le poate schimba într-un mod pozitiv concepţia despre lume şi viaţă.

Resurse didactice:

 1. Ghid profesor
 2. Plic Cheia Succesului
 3. Caietul elevului
 4. DVD Cheia Succesului

  9. Minifirma școlară

Programul este un atelier practic şi contribuie la acumularea cunoştinţelor în vederea funcţionării întreprinderii mici: crearea, administrarea şi lichidarea acesteia. Elevii se vor implica în mediul de afaceri şi de producţie, vor da dovadă de iniţiativă şi responsabilitateEste un program ce prezintă tematica antreprenorială într-o maniera diferită, reuşind, prin intermediul unei diversităţi de activităţi practice şi de instrumente menite să sprijine diferite stiluri de învăţare, să contribuie la dezvoltarea antreprenorială a elevilor şi la creşterea gradului lor de înţelegere a relaţiei dintre ceea ce învaţă în şcoală şi participarea cu succes la economia globală.

Resurse didactice:

 1. Ghid profesor
 2. Caietul elevului