Clasele gimnaziale

Materialele în format online/digitalizate la educația economică și antreprenorială pentru fiecare program în parte în limba română și rusă poate fi accesat la următoarele platforme:

1) https://sites.google.com/chisinau.edu.md/educatia-financiar-antreprenor (Romana) 👈

  2) https://sites.google.com/chisinau.edu.md/educatia-financiar-antrepr-ru (Rusa) 👈

 

PROGRAMELE JUNIOR ACHIEVEMENT MOLDOVA pentru nivelul gimnazial includ:

1. Curriculum pentru învăţămîntul gimnazial(clasele V – IX) .PDF

2. Urbanism

Este o programă anuală de educație economică și antreprenorială, propusă elevilor clasei a V-a,  care are drept scop familiarizarea pe elevi și eleve cu diverse noțiuni legate de mediul urban și dezvoltare urbană, în cadrul căruia elevii/elevele vor obține cunoștințe și abilități ce țin de mediul construit și procesele care transformă acest mediu, ținând cont de mediul natural. Această programă anuală este un demers inovator și interdisciplinar, care se bazează pe elemente specifice mai multor domenii, pe care le combină într-un mod inedit și prietenos, pe înțelesul tinerilor. Programa anuală își propune să stimuleze curiozitatea tinerilor vizavi de oraș și să le dezvolte ”privirea urbană” – abilitatea de a citi orașul din diverse perspective și puncte de vedere (social, economic, politic, cultural, antropologic, urbanistic, istoric), astfel încât, să-și dezvolte abilități de implicare activă și responsabilă pentru a răspunde nevoilor social-economice ale comunităților, în scopul valorificării eficiente a resurselor comunității, conservarea și promovarea patrimoniului economic și cultural pentru generațiile viitoare. 

RESURSE DIDACTICE:

 1. Ghidul profesorului și al consultantului
 2. Caietul elevului
 3. Materiale digitale/on-line

 

 3. Eu şi economia

Programa anuală propusă elevilor clasei  V-a, facilitează evaluarea capacităţilor şi intereselor personale, explorează posibilităţi de edificare a unei cariere de succes şi relevă valoarea studiilor. Programa anuală va consolida capacităţile de elaborare şi gestionare a bugetului personal şi familial, de soluţionare a problemelor, de autoevaluare, de colaborare în echipă şi asumarea diferitelor roluri. Eu și economia abordează teme legate de abilităţile şi interesele personale, opţiuni de carieră şi management financiar personal şi familial. Activitățile didactice evidențiază modul în care deciziile elevilor/elevelor cu privire la educaţie, carieră, cheltuieli şi investiţii influențează rolul lor în societate.

RESURSE DIDACTICE:

 1. Ghidul profesorului și al consultantului
 2. Caietul elevului
 3. Materiale digitale/on-line

 4. Spiritul antreprenorial

Programa anuală propusă elevilor clasei a VI-a, explică cum funcţionează o companie şi explorează caracteristicile de bază ale sistemului economiei de piaţă. Prin intermediul unor activităţi practice elevii și elevele se familiarizează şi aplică concepte cardinale cum ar fi: piaţa, structura acesteia, producător şi consumator, cerere şi ofertă, preţurile şi profiturile, venituri şi cheltuieli, specializarea şi diviziunea muncii. Această programă anuală îi ajută pe elevi și eleve să înţeleagă principalele caracteristici ale sistemului economic bazat pe proprietatea privată şi pe spiritul antreprenorial, cât şi rolul companiilor în acest sistem. Activitatea este gândită să consolideze conceptele economice predate în cadrul altor cursuri. Elevii și elevele învaţă primii paşi ai organizării unei companii, cum să producă şi să aducă pe piaţă un produs. Ei învaţă totodată despre responsabilităţile sociale ale companiilor şi despre rolul guvernului într-o economie de piaţă.

RESURSE DIDACTICE:

 1. Ghidul profesorului și al consultantului
 2. Caietul elevului
 3. Materiale digitale/on-line

  5. Economia în cifre

Programa anuală propusă elevilor clasei a VII-a, contribuie la înţelegerea de către elevi și eleve a conceptelor economice prin intermediul calculelor matematice. În cadrul programei anuale elevii/elevele vor conştientiza importanţa matematicii pentru viitoarea lor carieră şi pentru tranzacţiile economice, vor dezvolta deprinderile şi aprofunda înţelegerea conceptelor de la orele de matematică. Programa anuală pune în legătură comunitatea de afaceri, şcoala şi familia, prin implicarea noţiunilor de matematică generală, algebră simplă şi geometrie. Elevii și elevele sunt antrenaţi într-o serie de activităţi ce stimulează gândirea, care îi ajută să înteleagă mecanismul utilizării conceptelor matematice în viitoarea lor carieră, dar şi în tranzacţiile economice personale.

RESURSE DIDACTICE:

 1. Ghidul profesorului și al consultantului
 2. Caietul elevului
 3. Materiale digitale/on-line

 6. Piaţa internaţională

Programa anuală propusă elevilor clasei a VIII-a, oferă modele de interacţiune dintre diverse popoare, diverse sisteme economice prin intermediul schimbului comercial. Elevii și elevele vor studia diverse sisteme economice, resursele existente în diferite regiuni ale lumii şi rolul acestora în comerţul internaţional, precum şi efectele emigrării şi posibilităţile de afirmare în propria ţară. Programa anuală vine în întâmpinarea necesităţii elevului/elevei de a acumula informații despre: aspectele-cheie ale economiei globale, modalitatea de funcţionare a comerţului internaţional, impactul comerţului internaţional asupra vieţii cotidiene a individului.

RESURSE DIDACTICE:

 1. Ghidul profesorului și al consultantului
 2. Caietul elevului
 3. Materiale digitale/on-line

 7. Cheia succesului

Programa anuală propusă pentru clasa a IX-a, furnizează tinerilor/tinerelor informaţiile necesare pentru a-şi putea forma un stil de viaţă sănătos şi creează oportunutăţi în alegerea carierei. Programa anuală are ca scop dezvoltarea abilităţilor interpersonale ale elevilor/elevelor şi crearea unei viziuni mai clare asupra viitoarei cariere, asupra rolului în comunitatea din care fac parte şi a necesităţii educaţiei pentru viitor. 

Evenimentul Profesionişti şi debutanţi” este unul din componentele cursului, care reprezintă o excursie în mediul de lucru al unei companii, le oferă fetelor și băieților cunoştinţe teoretice, experienţe practice și modele de carieră profesională, ajutându-i să ia decizia cea mai potrivită privind viitorul lor profesional. Programa îşi propune să îi ajute pe tineri și tinere să înţeleagă relaţia dintre procesul de învăţare şi succesul la locul de muncă, să observe modul de lucru în echipă şi regulile de funcţionare ale diferitelor departamente, precum şi ale întregii companii. Fetele și băieții au ocazia să identifice abilităţile necesare exercitării unei anumite meserii, să evalueze posibilităţile de realizare a unei cariere profesionale de succes şi să înveţe cum să facă faţă procesului de angajare în câmpul muncii.

RESURSE DIDACTICE:

 1. Ghidul profesorului și al consultantului
 2. Caietul elevului
 3. Materiale digitale/on-line

  8. Minifirma școlară

Programa anuală propusă pentru clasele a VI-a – a IX-a este un atelier practic şi contribuie la acumularea cunoştinţelor în vederea funcţionării întreprinderii mici: crearea, administrarea şi lichidarea acesteia. Elevii și elevele se vor implica în mediul de afaceri şi de producţie, vor da dovadă de iniţiativă şi responsabilitate. Este o programă anuală ce prezintă tematica antreprenorială într-o maniera diferită, reuşind, prin intermediul unei diversităţi de activităţi practice şi de instrumente menite să sprijine diferite stiluri de învăţare, să contribuie la dezvoltarea antreprenorială a elevilor/elevelor şi la creşterea gradului lor de înţelegere a relaţiei dintre ceea ce învaţă în şcoală şi participarea cu succes la economia globală.

Evenimentul ”Innovation Camp” este un atelier de lucru de 24 de ore în care elevii se adună cu scopul de a analiza o problemă specifică domeniului de afaceri şi de a veni cu idei inovative şi fezabile care ar putea fi utilizate în soluţionarea problemei stabilite.

Evenimentul ”Târgul Companiilor Școlare” este un eveniment organizat pe parcursul unei zile, la care se adună tineri, profesori, mediul de afaceri, dar și alți consumatori direcți datorită faptului că evenimentul este unul de tip deschis. Astfel elevii au posibilitatea de a intercaționa direct cu potențialii consumatori, ceea ce constituie un avantaj important pentru aceștia de-ași promova și comercializa produsele și serviciile realizate în cadrul programei Compania Școlară. Toate ideile de afaceri sunt apreciate și evaluate de către un juriu, astfel ulterior sunt indentifcate trei cele mai bune idei inovative din perspectiva inovativității și sustenabilității. Echipa care se plasează pe locul întâi participă în etapa următoare - Târgul European al Companiilor Școlare.

RESURSE DIDACTICE:

 1. Ghidul profesorului și al consultantului
 2. Caietul elevului
 3. Materiale digitale/on-line