Clasele liceale

Materialele în format online/digitalizate la educația economică și antreprenorială pentru fiecare program în parte în limba română și rusă poate fi accesat la următoarele platforme:

1) https://sites.google.com/chisinau.edu.md/educatia-financiar-antreprenor (Romana) 👈

  2) https://sites.google.com/chisinau.edu.md/educatia-financiar-antrepr-ru (Rusa) 👈

 

 

Programele JUNIOR ACHIEVEMENT MOLDOVA pentru nivelul liceal includ:

1.Curriculum pentru învăţămîntul liceal(clasele X – XII).PDF


 

2. Economia Aplicată

Programa anuală este propus pentru clasele a X-a–a XII-a, asigură tinerilor posibilitatea de a studia economia pe parcursul celor trei ani de liceu, folosind aplicaţii practice și studii de caz, cu exemple de pe piaţă și este un instrument modern de abordare a economiei din perspectiva viitorului statut de antreprenori, angajaţi sau consumatori. Valoarea acestei abordări este că elevii lucrează în echipă și fac prezentări de studii de caz, formându-şi astfel abilităţi şi competenţe solicitate de lumea afacerilor. Prin exersarea analizei studiului de caz, a discuţiilor în grup, a prezentărilor, a rezolvării de probleme, elevii și elevele îşi dezvoltă abilitatea de a analiza o mare varietate de situaţii economice din viaţa reală.

Evenimentul ”Olimpiada zonală și republicană la Economie” este organizat anual și are ca scop stimularea performanţelor în pregătirea și instruirea economică a elevilor din licee și colegii, identificarea, stimularea şi promovarea elevilor cu aptitudini intelectuale şi interese sporite pentru domeniul economiei,  dezvoltarea capacităţilor şi a talentelor deosebite ale elevilor.

RESURSE DIDACTICE:

 1. Ghidul profesor
 2. Manual Economia Aplicată
 3. Caietul elevului
 4. Materiale digitale/online

3. Etica în afaceri

Programa anuală propusă pentru clasa a XII-a, prezintă elevilor și elevelor atât importanţa valorilor personale, cât și pe cea a valorilor universale în dezvoltarea unui caracter puternic și demn, necesar în etica afacerilor. Programa este gândită astfel încât să le ofere posibilitatea de a interacţiona, de a discuta și a analiza dileme etice, de a-şi lărgi perspectiva asupra eticii prin înţelegerea aspectelor multiculturale.

RESURSE DIDACTICE:

 1. Ghidul profesorului și a consultatntului
 2. Caietul elevului
 3. Materiale digitale/online

 

4. Compania școlară (CȘ)

Programa anuală propusă pentru clasele a X-a–a XII-a, oferă participanţilor oportunitatea de a-şi conduce propria afacere pentru a înţelege ce presupune înfiinţarea, funcţionarea și succesul unei societăţi comerciale. Tinerii cercetează piaţa, obţin capital prin vânzare de acţiuni și administrează înregistrările contabile ale companiei. Compania Şcolară este o oportunitate de a aplica principii economice și de afaceri, contribuie la dezvoltarea spiritului organizatoric, a aptitudinii de conducere, a responsabilităţii și competenţelor de lucru în echipă.

Evenimentul ”Innovation Camp” este un atelier de lucru de 24 de ore în care elevii se adună cu scopul de a analiza o problemă specifică domeniului de afaceri şi de a veni cu idei inovative şi fezabile care ar putea fi utilizate în soluţionarea problemei stabilite.

Evenimentul ”Târgul Companiilor Școlare” este un eveniment organizat pe parcursul unei zile, la care se adună tineri, profesori, mediul de afaceri, dar și alți consumatori direcți datorită faptului că evenimentul este unul de tip deschis. Astfel elevii au posibilitatea de a intercaționa direct cu potențialii consumatori, ceea ce constituie un avantaj important pentru aceștia de-ași promova și comercializa produsele și serviciile realizate în cadrul programei Compania Școlară. Toate ideile de afaceri sunt apreciate și evaluate de către un juriu, astfel ulterior sunt indentifcate trei cele mai bune idei inovative din perspectiva inovativității și sustenabilității. Echipa care se plasează pe locul întâi participă în etapa următoare - Târgul European al Companiilor Școlare.

RESURSE DIDACTICE:

 1. Ghidul profesorului și a consultantului
 2. Caietul elevului
 3. Materiale digitale/online

5. Cheia Succesului

Programa anuală CHEIA SUCCESULUI, propusă pentru clasa a XII-a, furnizează tinerilor informaţiile necesare pentru a-şi putea forma un stil de viaţă sănătos şi creează oportunutăţi în alegerea carierei. Programa anuală are ca scop dezvoltarea abilităţilor interpersonale ale elevilor/elevelor şi crearea unei viziuni mai clare asupra viitoarei cariere, asupra rolului în comunitatea din care fac parte şi a necesităţii educaţiei pentru viitor. 

Evenimentul ”Profesionişti şi debutanţi” (Job Shadow Day) este unul din componentele cursului, care introduce tinerii în mediul de lucru al unei companii, le oferă cunoştinţe teoretice, experienţe practice și modele de carieră profesională, ajutându-i să ia decizia cea mai potrivită privind viitorul lor profesional. Programa îşi propune să îi ajute pe tineri să înţeleagă relaţia dintre procesul de învăţare şi succesul la locul de muncă, să observe modul de lucru în echipă şi regulile de funcţionare ale diferitelor departamente, precum şi ale întregii companii. Ei au ocazia să identifice abilităţile necesare exercitării unei anumite meserii, să evalueze posibilităţile de realizare a unei cariere profesionale de succes şi să înveţe cum să facă faţă procesului de recrutare în câmpul muncii.

RESURSE DIDACTICE:

 1. Ghidul profesorului și a consultantului
 2. Caietul elevului
 3. Materiale digitale/online

6. Finanțele mele

Programa anuală propusă pentru clasa a XI-a, oferă cunoștințe despre etapele unei planificări financiare, despre elementele și tipurile de buget, despre principii de economisire și categorii de investiții, despre varietatea de credite și costul acestora, despre modalități de plată și managementul riscului. Programa anuală dezvoltă la elevi și eleve abilități de planificare financiară corectă, îi îndrumă să descopere importanța economiilor pentru investițiile ulterioare, cât și avantajele și dezavantajele creditului, îi învață să ia decizii corecte pentru o independență financiară personală, deci îi pregătește pentru viață și le oferă șanse pentru o carieră plină de realizări și succes. Cursul îi ajută pe elevi și eleve să-și analizeze comportamentul față de bani și să-și construiască o relație cu aceștia, însă una pe care o pot controla ei, și nu invers. 

RESURSE DIDACTICE:

 1. Ghidul profesorului și a consultatntului
 2. Caietul elevului
 3. Materiale digitale/online