Clasele liceale

1.Curriculum pentru învăţămîntul liceal(clasele X – XII).PDF

 

 

578743_10151041187928374_147625436_n

Programele JUNIOR ACHIEVEMENT pentru nivelul liceal includ:

2. Economia Aplicată

Program destinat elevilor claselor liceale – X-XII, ce asigură tinerilor posibilitatea de a studia economia, folosind aplicaţii practice şi studii de caz, cu exemple de pe piaţă. Este un instrument modern de abordare a economiei din perspectiva viitorului lor statut de antreprenori, angajaţi sau consumatori. Valoarea acestei abordări este că elevii lucrează în echipă şi fac prezentări de studii de caz, formîndu-şi astfel abilităţi valabile şi în lumea afacerilor. Prin exersarea analizei studiului de caz, a discuţiilor în grup şi a prezentărilor, elevii îşi dezvoltă abilitatea de a analiza o mare varietate de situaţii economice din viaţa reală. În cadrul programului, elevii învață ce este economia, sistemul liberei inițiative, ce reprezintă cererea și oferta, prețul de echilibru al pieței, cum este finanțată o afacere, care este rolul autorităților publice în vederea unei stabilități economice a firmei.

RESURSE DIDACTICE:

 1. Ghid de studiu pentru profesor
 2. Manual Economia Aplicată
 3. Ghidul elevului
 4. Proiectarea didactică

3. Etica în afaceri

Programul Etica în afaceri prezintă elevilor atît importanţa valorilor personale, cît şi pe cea a valorilor universale în dezvoltarea unui caracter puternic şi demn, necesar în etica afacerilor. Programul este gîndit astfel încît să ofere elevilor posibilitatea de a interacţiona, de a discuta şi a analiza dileme etice, şi de a-şi lărgi perspectiva asupra eticii prin înţelegerea aspectelor multiculturale. Programul este pentru elevii claselor a XII-a și conține douăsprezece module, studii de caz, propuse pentru a fi soluționate. Acestea conțin întrebări și direcționări spre însușirea noțiunii de etică în afaceri, rolul ei în societate, valori universale, dar și personale etc.

RESURSE DIDACTICE:

 1. Ghidul profesorului
 2. Caietul elevului. Studii de caz

4. Compania școlară (CȘ)

Programul Compania Şcolară oferă participanţilor oportunitatea de a-şi conduce propria afacere pentru a înţelege ce presupune înfiinţarea, funcţionarea şi succesul unei societăţi comerciale. Tinerii cercetează piaţa, obţin capital prin vînzare de acţiuni şi administrează înregistrările contabile ale companiei. Compania Şcolară este o oportunitate de a aplica principii economice şi de afaceri şi ajută la dezvoltarea spiritului organizatoric, a aptitudinii de conducere, a responsabilităţii şi competenţelor de a lucra în echipă.

RESURSE DIDACTICE:

 1. Ghidul profesorului și a consultantlui
 2. Caietul elevului
 3. Agenda elevului
 4. Dosarele CS
 5. Acțiuni CS
 6. Rapoarte
 7. Autorizație

5. Cheia Succesului

Programul Cheia succesului furnizează tinerilor informaţiile necesare pentru a-şi putea forma un stil de viaţă sănătos şi crează oportunutăţi în alegerea carierei, tinerii fiind scoşi din mediul lor educaţional specific, şi antrenaţi într-o experienţă dinamică, motivantă, care le poate schimba într-un mod pozitiv concepţia despre lume şi viaţă. Programul are ca scop dezvoltarea abilităţilor interpersonale ale elevilor. Participand la program, tinerii capătă o viziune mai clară asupra viitoarei cariere, asupra rolului în comunitatea din care fac parte şi a necesităţii educaţiei pentru viitor.

Evenimentul ”Profesionişti şi debutanţi” (Job Shadow Day) este unul din componentele cursului, care introduce tinerii în mediul de lucru al unei companii, le oferă cunoştinţe teoretice, experienţe practice şi modele de carieră profesională, ajutandu-i să ia decizia cea mai potrivită privind viitorul lor profesional. Programul îşi propune să îi ajute pe tineri să înţeleagă relaţia dintre procesul de învăţare şi succesul la locul de muncă, să observe modul de lucru în echipă şi regulile de funcţionare ale diferitelor departamente, precum şi ale întregii companii. Ei au ocazia să identifice abilităţile necesare exercitării unei anumite meserii, să evalueze posibilităţile de realizare a unei cariere profesionale de succes şi să înveţe cum să facă faţă procesului de recrutare.

RESURSE DIDACTICE:

 1. Ghidul profesorului
 2. Caietul elevului
 3. Plic Cheia succesului (materiale adiționale)
 4. DVD Cheia succesului

6. Finanțele mele

Programul Finanţele mele le oferă elevilor informaţii despre etapele unei planificări financiare corecte, elementele unui buget personal adecvat vârstei, principii de econo­misire şi investiţii, tipuri de investiţii, credit – avantaje şi dezavantaje, tipuri de credite şi costurile unui credit şi despre ce înseamnă resursele umane şi o carieră în sistemul bancar. Programul contribuie la formarea unei imagini complete asupra planificării corecte a finanţelor personale în toate etapele vieţii.

 1. Ghidul profesorului
 2. Caietul elevului

7. Aplicație practică Exercițiu de Simulare Economică și Managerială - TITAN

Programul introduce elemente de decizie economică şi de management prin interme­diul unei simulări interactive și a unei competiţii online. Pe parcursul simulării în afaceri tinerii trebuie să ia decizii referitor la preţ, producţie, marketing, investiţii de capital, cercetare şi dezvoltare. Programul motivează elevii să se gândească la elementele fundamentale ale producţiei, marketingului şi ale resurselor financiare ale companiei şi să le coreleze cu principiile economice pe care le-au studiat. De-a lungul simulării, elevii vor stabili un preţ pentru produsele lor, vor determina niveluri de producţie, vor planifica bugetele de marketing şi de cercetare-dezvoltare şi vor investi pentru dezvoltarea afacerii întrucât aceste de­cizii necesită planificare şi gândire analitică, TITAN este atât o competiţie antrenantă, excitantă, cât şi un instrument puternic de predare a economiei de piață.

8. Aplicație practică Exercițiu de Simulare Economică și Managerială – BĂNCI ÎN ACȚIUNE

Programul Bănci în acţiune oferă elevilor informaţii despre sistemul şi servi­ciile bancare, modul de funcţionare al băncilor şi toate instrumentele folosite de acestea în activitatea lor. Programul contribuie la formarea unei imagini complete asupra modului de funcţionare a sistemului bancar şi a produselor bancare.