Clasele Primare

1. Curriculum pentru învăţămîntul primar(clasele I – IV) .PDF

5555

PROGRAMELE JUNIOR ACHIEVEMENT pentru nivelul primarinclud:

2. Noi înşine

Noi înșine este conceput pentru a oferi elevilor concepte economice legate de propria persoană şi mediul în care trăiesc. Prin acest program elevii se familiarizează cu limbajul economic,  îşi dezvoltă interesul pentru afaceri, dezvoltă atitudini de implicare în luarea deciziilor şi exprimarea opiniilor personale în cadrul grupurilor din care fac parte.

Resurse didactice:

 1. Ghid profesor
 2. Plic nr. 1 Primii Pași
 3. Caietul elevului

 3. Familia noastră

În cadrul programului Familia noastră, elevii învaţă despre rolul familiei în economia locală, despre meserii şi impactul lor economic, despre necesităţi şi satisfacerea lor pe piaţă. Elevii vor întelege concepte legate de economia de piaţă şi mediul de afaceri, vor descoperi diferenţa dintre necesitate şi dorinţă şi vor înţelege importanţa educaţiei pentru viitoarea lor profesie. Progrmul este conceput pentru a dezvolta concepte economice şi a le oferi elevilor informaţii, reguli de acţiune şi abilităţi pentru a înţelege constituirea şi funcţionarea familiei, rolul şi interdependenţa membrilor ei.

Resurse didactice:

 1. Ghid profesor
 2. Plic nr. 1 Primii Pași
 3. Caietul elevului

 4. Comunitatea noastră

Programul Comunitatea noastră încurajează elevii să fie responsabili faţă de comu­nitatea în care trăiesc şi problemele ei. Activităţile îi ajută pe elevi să afle mai multe lucruri practice despre comunitatea în care trăiesc, precum şi despre interdependenţa membrilor acesteia. De asemenea, aceste activităţi îi ajută să înţeleagă conceptele economice aferente.

Resurse didactice:  

 1. Ghid profesor
 2. Plic nr. 1 Primii Pași
 3. Caietul elevului

5. Oraşul nostru

Orașul nostru este un program prin care elevii devin conştienţi de caracteristicile şi problemele economice specifice oraşului lor. Aceştia experimentează rolul de mici ant­reprenori care gestionează o afacere, învaţă să realizeze tranzacţii financiare simple, examinează rolul unui ziar ca mijloc de comunicare intr-un oraş. 

Resurse didactice:

 1. Ghid profesor
 2. Plic nr. 1 Primii Pași
 3. Caietul elevului

6. Ţara noastră

Programul Ţara noastră raspunde nevoii de deschidere şi de apropiere a şcolii de viaţă, din perspectiva rolului educaţiei în dezvoltarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare. Printr-o diversitate de activităţi, elevii vor întelege mai bine legătura între ceea ce ei învaţă în şcoală şi reuşita lor în viaţă şi profesie. Programul oferă informaţii practice despre nevoia de muncă a întreprinderilor, indivizii putînd astfel să vină în întâmpinarea cerinţelor de pe piaţa muncii, pregătindu-se pentru profesiile cerute de dezvoltarea economică. De asemenea se introduce conceptul de globalizare a afacerilor, care se referă la oportunitatea de alegere a diverselor cariere, în funcţie de cererea la nivel naţional, dar şi mondial. În urma participării la program, elevii vor înţelege faptul că întreprinderile au nevoie de persoanele cu aptitudini necesare la locul de muncă respective. Vor deduce importanţa antreprenoriatului, nevoia afacerilor de diferite tipuri, precum şi a resurselor necesare în producţie.

Resurse didactice:

 1. Ghid profesor
 2. Plic nr. 1 Primii Pași
 3. Caietul elevului