Clasele Primare

Materialele în format online/digitalizate la educația economică și antreprenorială pentru fiecare program în parte în limba română și rusă poate fi accesat la următoarele platforme:

1) https://sites.google.com/chisinau.edu.md/educatia-financiar-antreprenor (Romana) 👈

  2) https://sites.google.com/chisinau.edu.md/educatia-financiar-antrepr-ru (Rusa) 👈

 

PROGRAMELE JUNIOR ACHIEVEMENT Moldova pentru nivelul primar includ:

1. Curriculum pentru învăţămîntul primar(clasele I – IV) .PDF

 

 2. Eu și Familia mea

Programa anuală propusă elevilor clasei a I-a, dezvoltă primele concepte de economie personală și integrarea acestora în contextul familial. Prin această programă anuală elevii şi elevele se familiarizează cu limbajul economic elementar, își dezvoltă atitudini de implicare în luarea deciziilor şi exprimarea opiniilor personale în cadrul grupurilor din care fac parte. Programa oferă posibilitate ca elevii să însușească munca în echipă, responsabilitatea față de resurse și economisirea ca principii de care au nevoie din copilărie și pe tot parcursul vieții, pentru asigurarea bunăstării personale și familiilor lor. Familia este primul microunivers al copiilor, iar înțelegerea ei este esențială pentru relațiile pe care le vor dezvolta în viitor în plan personal și profesional. Prin această programă anuală elevii ajung să cunoască mai bine membrii propriei familii prin prisma meseriilor pe care aceștia le au, ajung să înțeleagă faptul că familia trebuie să facă alegeri dificile cu privire la nevoile și dorințele fiecăruia și de aceea nu întotdeauna pot avea tot ceea ce își doresc, încep să înțeleagă deciziile luate de părinți în gestionarea banilor familiei. Programa anuală oferă posibilitate ca elevii și elevele să înțeleagă conceptul de muncă în raport cu diferitele competențe de care au nevoie, precum și modul în care atitudinea pozitivă față de muncă poate oferi satisfacții. Prin povești interactive și activități la clasă, elevii vor învață despre rolul familiei în economia locală, vor experimenta situații în care depind unii de ceilalți pentru a avea succes şi vor înţelege importanţa persistării în școală pentru viitoarea lor profesie.

RESURSE DIDACTICE:

 1. Ghidul profesorului și al consultantului
 2. Caietul elevului
 3. Materiale digitale/on-line

 3. Comunitatea noastră

Programa anuală propusă elevilor clasei a II-a, consolidează conceptele de economie personală și a familiei și le integrează în contextul lărgit al economiei locale. Localitatea în care trăiesc și învață, devine pentru copii un punct de referință important pentru studierea programei anuale Comunitatea Noastră. În baza acestuia elevii și elevele își dezvoltă aspirațiile și se pregătesc pentru viața de adult. Școala, locul de muncă al părinților, magazinele, parcurile încep să devină repere importante pentru universul lor. Această programă aduce elevilor (fete și băieți) posibilitatea de a-și cunoaște propria localitate și modul de funcționare a ei, din perspectivă economică: meserii, afaceri, clădiri. În cadrul programei anuale elevii descoperă interdependențele dintre oameni, instituțiile publice și private, precum și resursele active din cadrul acestora. Programa anuală facilitează înțelegerea modului în care oamenii, familia, instituțiile private și publice iau decizii, care au impact asupra securității, confortului și bunăstării oamenilor din comunitate, facilitează înțelegerea modului în care locurile de muncă și competențele lucrătorilor din principalele sectoare economice sunt esențiale pentru determinarea caracterului și vieții unui oraș. Prin activități practice și interactive la clasă, precum și vizite de studiu, elevii și elevele învață ce înseamnă să muncești, să economisești și să fii activ în comunitate, sunt provocați să se gândească la propriile experiențe în calitate de consumatori, dar și de producători. În cadrul programei anuale prin simulări și dezbateri elevii devin factori decizionali și exersează procesul de vot pentru a stabili cum trebuie să arate o comunitate activă, durabilă și rezistentă, înțelegând importanța achitării impozitelor. Elevii (fete și băieți) devin conștienți de caracteristicile și problemele specifice comunităților și construiesc în echipă orașul/satul lor ideal.

RESURSE DIDACTICE:

 1. Ghidul profesorului și al consultantului
 2. Caietul elevului
 3. Materiale digitale/on-line

4. Țara noastră

Programa anuală propusă elevilor clasei a III-a, consolidează conceptele de economie personală, a economiei familiei și a comunității și le integrează în contextul lărgit al economiei țării. Mecanismele economiei unei țări capătă sensuri noi pe măsură ce copiii încep să se raporteze la conexiunile economice dintre comunități. Programa anuală Ţara Noastră oferă elevilor (fete și băieți) posibilitatea de a descoperi Republica Moldova din perspectivă economică: oameni, resurse, instituții publice și infrastructură, lumea afacerilor, mărci de produse autohtone, parteneri comerciali, etc. Această programă anuală creează contexte în care elevii și elevele pot analiza țara în care trăiesc dintr-o nouă perspectivă, pornind de la istoricul dezvoltării economice, resursele pe care le deține, modul de funcționare și administrarea țării, trecând la diferitele profesii pe piața muncii și abilitățile necesare pentru a le obține. Programa anuală prevede planificarea simplă a propriei idei de afaceri inovative, prin care elevii și elevele ajung să exploreze modul în care țara noastră poate fi conectată cu mai mult succes la economia globală, punându-se accent pe specific autohton, economia verde și securitatea economică a țării. Programa anuală contribuie la o mai bună cunoaștere a valorii turistice a Republicii Moldova și importanța valorificării acesteia pentru creșterea economică a ei în viitor, pentru promovarea valorilor naționale. Elevii și elevele, printr-o diversitate de activităţi interactive, devin conștienți de trăsăturile și problemele economice specifice țării, își formează un comportament social activ și responsabil, învață cum să își pună în aplicare ideile pentru a reuși personal, dar și a contribui la creșterea economică și bunăstarea țării.

RESURSE DIDACTICE:

 1. Ghidul profesorului și al consultantului
 2. Caietul elevului
 3. Materiale digitale/on-line

5. Lumea noastră

Programa anuală propusă elevilor clasei a IV-a, oferă cunoștințe elementare a înțelegerii modului în care funcționează economia la nivel internațional și modul în care o țară se poate conecta la economia mondială. Prin această programă anuală elevii și elevele descoperă diferite zone ale lumii și resursele specifice acestora, felul în care diversitatea resurselor și locației au marcat evoluția acestora sub toate aspectele, felul în care a avut și au impact asupra deciziilor indivizilor și firmelor, generând interdependența țărilor și de aici, înțelegerea nevoii de cooperare între state pentru folosirea cât mai eficientă a resurselor limitate. În cadrul acestei programe elevii și elevele explorează modul în care afacerile contribuie la crearea sistemului economiei globale, identifică rolul tradițiilor și culturii în economia mondială, descoperă cum funcționează comerțul internațional, care sunt benefiicile acestuia pe plan mondial și național, dar și care este impactul acestuia în viața fiecăruia din noi, zi cu zi. Programa anuală facilitează identificarea de către elevi și eleve a rolului barierelor comerciale folosite de guverne pentru a controla comerțul şi pentru a apăra interesele producătorului autohton. Prin activități practice și interactive programa anuală dezvoltă abilități necesare adaptării la economia globală, elevii și elevele sunt puși în situația să facă operațiuni de schimburi valutare și să înțeleagă cum acestea ușurează schimburile comercile. Elevii devin mai conștienți de modul în care personalitățile, procesul tehnologic în comunicații și transportul îmbunătățesc productivitatea, de rolul și modul de funcționare a organismelor economice internaționale, devin mai conștienți de faptul că, națiunile folosesc acordurile internaționale pentru a facilita comerțul și a evita războaiele. Această programă îi face pe elevii (fete și băieți) să înţeleagă importanţa studiilor pentru sporirea oportunităţilor de angajare pe piaţa internaţională. 

RESURSE DIDACTICE:

 1. Ghidul profesorului și al consultantului
 2. Caietul elevului
 3. Materiale digitale/on-line

 

6. Urbanism

Programa anuală propusă elevilor clasei a IV-a,  are ca scop familiarizarea cu diverse noțiuni legate de mediul urban și dezvoltare urbană, în cadrul căruia elevii și elevele vor obține cunoștințe și abilități ce țin de mediul construit și procesele care transformă acest mediu, ținând cont de mediul natural. Programa este un demers inovator și interdisciplinar, care se bazează pe elemente specifice mai multor domenii, pe care le combină într-un mod inedit și prietenos, pe înțelesul tinerilor. Programa anuală își propune să stimuleze curiozitatea tinerilor fete și băieți faţă de oraș și să le dezvolte „privirea urbană” - abilitatea de a citi orașul din diverse perspective și puncte de vedere (social, economic, politic, cultural, antropologic, urbanistic, istoric), astfel încât, să-și dezvolte abilități de implicare activă și responsabilă pentru a răspunde nevoilor social-economice ale comunităților, în scopul valorificării eficiente a resurselor comunității, conservarea și promovarea patrimoniului economic și cultural pentru generațiile viitoare. Prin activități practice și interactive programa facilitează perceperea de către elevi și eleve a orașului ca pe o structură vie şi vibrantă, aflată într-un proces continuu de devenire; contribuie la o mai bună înțelegere a spațiului urban, a relațiilor economice și sociale dintr-un oraș, încurajează urbanismul participativ, în scopul îmbunătățirii infrastructurii - sistemul sanguin al activității economice, în scopul protejării și îmbunătățirii spațiilor publice în contextul conceptului de oraș rezistent într-o economie verde.

RESURSE DIDACTICE:

 1. Ghidul profesorului și al consultantului
 2. Caietul elevului
 3. Materiale digitale/on-line