Olimpiada de Economie 2016

La 22-24 aprilie curent, va avea loc , ediția anului 2016 care se va desfășura la Academia de Studii Economice a Moldovei.
Olimpiada este organizată de A.O. Junior Achievement Moldova în parteneriat cu Ministerul Educației al Republicii Moldova și cu susținerea financiară a Fundației ”Familia Sturza”, Concernului StarNet, B.C. Moldova Agroindbank, AGEPI.
La eveniment, vor participa 59 elevi ai claselor a X-a – a XII-a din licee și colegii din țară, care studiază programul ”Economia Aplicată”. Dintre aceștia, vor concura: 35 băieți și 24 fete (cl. a X-a – 13 băieți și 10 fete, cl. a XI-a – 11 băieți și 9 fete, cl. a XII-a – 11 băieți și 5 fete). Din mediul urban, vor fi prezenți 52 elevi, iar din mediul rural – 7 elevi. Din numărul total de elevi participanți, 35 elevi sunt din mun. Chișinău, 24 - din afara municipiului.
Din punct de vedere teritorial, vor fi prezenți elevi din 9 raioane ale RM și un municipiu, după cum urmează: Ungheni, Drochia, Nisporeni, Leova, Edineț, Șoldănești, Ialoveni, Anenii Noi, Glodeni, și mun. Chișinău.
Conform cadrului normativ de reglementare a desfășurării olimpiadelor la disciplinele școlare, participanții vor avea la dispoziție, pentru rezolvarea testului propus, 3 ore astronomice. Subiectele reflectă domeniile prevăzute în curriculumul școlar, aprobat de către Ministerul Educației al Republicii Moldova.
Lotul olimpic este pregătit de 17 de cadre didactice (13 femei, 4 bărbați), de la 23 insituții de învățămînt preuniversitar.