Instruire profesori - 1 zi

La deschiderea evenimentului de instruire a profesorilor, care au optat pentru predarea Programului Compania Școlară sau Minifirma Școlară începând cu anul de învățământ 2017/2018, a participat Dna Corina Lungu, consultant superior, Direcția învățământ preuniversitar al Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Dna Beth Brownson, Ofițer de programe USAID în Moldova, Rodica Miron, Manager Proiecte USAID în Moldova și Dna Laurentia Filipschi, Director Executiv Junior Achievement Moldova. 
În calitate de profesori-formatori îi avem pe Dna Eugenia Ciutac, Dna Natalia Iacob și Dna Galina Bugenko. Iar în vederea schimbului de bune practici la instruire participă și colegii noștri de le Junior Achievement Romania -Dorin Calin și Victor Dumitrache.
Evenimentul se desfășoară în cadrul Programului ”Susținerea educației antreprenoriale în Europa de EST” finanțat de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și implementat în Republica Moldova de către Junior Achievement Moldova.