INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție a sistemelor solare de preparare a apei calde pentru instituțiile școlare din mediul rural

1. Denumirea organizației contractante: Asociația Obștească Junior Achievement Moldova
2. Obiectul achiziției: sisteme solare de preparare a apei calde 
3. Modalităţi de plată: lei moldovenești, cota TVA 0
4. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind achiziționarea sistemelor solare de preparare a apei calde, cu minimum următoarele caracteristici tehnice:

Colector Simbol Unitate Valoare
Lățime A mm 1120
Înălțime B mm 2356
Adâncime C mm 85
Greutate M kg 49
Suprafață S m2 2.65
Eficiență optică ηo % 79.8
Pierdere termică (coef.) a1 W/(m2K) 3.688
Conexiune: țeava de cupru ø mm 22
Carcasă profil Al- aluminiu
Capac sticlă solar prismatic, 4 mm grosime

Absorber Simbol Unitate Valoare
Strat selectiv Blue Tec eta plus
Conținut lichid V dm3 2,2
Temperatura de stagnare Tr oC 208
Puterea termică (minim. garantată) kWh/m2∙an 525


5. Cerințe generale pentru termenii și condițiile de muncă:
Livrarea tuturor materialelor și a echipamentelor sunt efectuate la adresa Junior Achievement Moldova A.Pușchin/A. Șciusev 11/64 B.

6. Cerințe pentru termenele limită de livrare:
• Data livrării echipamentelor - de la momentul primirii avansului în valoare de 50% din valoarea contractului.
• Livrarea echipamentelor - 14 zile;
• Rezerva de deviere pentru livrare +/- 3-5 zile.

7. Cerințe pentru companie, personal, certificare și licențiere.
• Experiența companiei în furnizarea și instalarea sistemelor solare de preparare a apei calde de cel puțin 2 ani.
• Contractantul trebuie să prezinte următoarele documente certificate de acesta:
1. Extras din Camera de Înregistrare;
2. Certificatul producătorului pentru sisteme solare;
3. Actul de testare a sistemelor solare de preparare a apei calde. 
4. Cardul de garanție după semnarea Actului de Acceptare.

Operatorii economici cointeresați vor transmite propunerea financiară nu mai târziu de 01 octombrie 2018, la adresa de e-mail: jamoldova@gmail.com. Pentru orice detalii ne vor contacta la numărul de telefon: 022 999063 sau 079537745.