În lumea plăcută a premiilor...

Nu sunt un colecționar al distincțiilor. Dar pe unele le accept cu drag. E cazul Leadership Award 2016 de la JA Europe.

Junior Achievement este un program global de educație economică a tinerilor. Scopul este să-i învețe pe copii să se acomodeze la economia de piață, să însușească noțiunile de bază ale antreprenoriatului. Programul include manuale școlare, materiale didactice și auxiliare pentru elevi și profesori, concursuri, olimpiade naționale și internaționale.
L-am fondant in Moldova acum 20 de ani și susținut financiar toți acești ani. Peste 200 000 de copii au frecventat acest program, 2 200 de profesori, 500 de școli... Doar în anul acesta de învățământ sunt 15 000 de elevi și studenți implicați! Deși e un efort financiar substanțial, vorbim de multe milioane de lei, consider că a fost cea mai bună investiție socială a mea. Investiție în educație și viitorul copiilor din Moldova.

Mulțumesc tuturor care au fost alături de mine toți acești ani, cu sfaturi, donații, implicare. În mod special doresc să-i mulțumesc Adela Scutaru-Gutu care mulți ani a condus acest program cu mare dedicație, dar și Laurentiei Filipschi, actualului CEO care duce cu dăruire misiunea mai departe.

 

 

La 22-24 aprilie curent, va avea loc , ediția anului 2016 care se va desfășura la Academia de Studii Economice a Moldovei.
Olimpiada este organizată de A.O. Junior Achievement Moldova în parteneriat cu Ministerul Educației al Republicii Moldova și cu susținerea financiară a Fundației ”Familia Sturza”, Concernului StarNet, B.C. Moldova Agroindbank, AGEPI.
La eveniment, vor participa 59 elevi ai claselor a X-a – a XII-a din licee și colegii din țară, care studiază programul ”Economia Aplicată”. Dintre aceștia, vor concura: 35 băieți și 24 fete (cl. a X-a – 13 băieți și 10 fete, cl. a XI-a – 11 băieți și 9 fete, cl. a XII-a – 11 băieți și 5 fete). Din mediul urban, vor fi prezenți 52 elevi, iar din mediul rural – 7 elevi. Din numărul total de elevi participanți, 35 elevi sunt din mun. Chișinău, 24 - din afara municipiului.
Din punct de vedere teritorial, vor fi prezenți elevi din 9 raioane ale RM și un municipiu, după cum urmează: Ungheni, Drochia, Nisporeni, Leova, Edineț, Șoldănești, Ialoveni, Anenii Noi, Glodeni, și mun. Chișinău.
Conform cadrului normativ de reglementare a desfășurării olimpiadelor la disciplinele școlare, participanții vor avea la dispoziție, pentru rezolvarea testului propus, 3 ore astronomice. Subiectele reflectă domeniile prevăzute în curriculumul școlar, aprobat de către Ministerul Educației al Republicii Moldova.
Lotul olimpic este pregătit de 17 de cadre didactice (13 femei, 4 bărbați), de la 23 insituții de învățămînt preuniversitar.