Deprecated: parse_str(): Calling parse_str() without the result argument is deprecated in /var/www/vhosts/jamoldova.org.md/httpdocs/plugins/content/slideboom/slideboom.php on line 80

Junior Achievement (JA) anul acesta împlinește 20 de ani de la fondare. JA este o asociaţie obştească a cărei misiune constă în motivarea şi pregătirea tinerei generaţii pentru a se afirma cu succes în economia de piaţă.

De la înregistrarea organizaţiei, în programele JA Moldova de formare antreprenorială, au participat peste 195 000 elevi și circa 1800 profesori. În colaborare cu Ministerul Educației al Republicii Moldova și cu susținerea financiară a donatorilor, programele JA Moldova sunt oferite multor instituții preuniversitare din întreaga țară, una dintre acestea fiind disciplina opţională  – Educaţia economică şi antreprenorială, care are un curriculum elaborat,  în bază de competenţe pentru toate treptele de şcolaritate şi  aprobat de Consiliul Naţional pentru Curriculum.

Programele JA de educație economică și antreprenorială cultivă o gândire aplicată la realitate, o atitudine pozitivă față de viață, spiritul de inițiativă și de implicare în activitățile comunității. Prin simulări la calculator sau în clasă, jocuri de rol, scenarii, analiză și studii de caz, elevii învață experimentînd roluri din viața reală: consumator, angajat, antreprenor.

Programele JA Moldova pot fi implementate în una dintre modalitățile: ora opțională, extracurricular (cerc), auxiliar la cursurile obligatorii sau în cadrul orelor de dirigenție etc.

Junior Achievement Moldova oferă:

PROFESORILOR:

• Instruire gratuită anuală (traininguri de formare și perfecționare) celor implicați în cadrul programelor de educație economică și antreprenorială sau celor care vor să se implice în cadrul programelor;

• Suport didactic GRATUIT (curriculum, manual, caietul elevului, ghidul profesorului, plicul profesorului, jocuri, postere).

• Posibilitatea de a participa în cadrul evenimentelor la nivel național și internațional.

ELEVILOR:

• Oportunitatea de a participa la competițiile internaționale din cadrul programelor (simularea online -TITAN, Competiția Europeană Compania Anului, etc.)

• Apartenența la o rețea globală educațională și profesională;

• Elevii dobândesc competențe esențiale pentru viață, experiențe inedite;

• Oportunitatea de a participa la evenimentele naționale dedicate tinerilor din program (Competiția Națională Compania Anului, Olimpiada la Economie, Job Shadow Day, Innovation Camp, întruniri cu reprezentanții mediului de afaceri, etc.).

Invităm mass-media la evenimentul de aniversare a 20 de ani de la fondarea A.O. Junior Achievement Moldova (JA Moldova) care se va desfășura la data de 19 mai 2015 în incinta Academiei de Studii Economice din Moldova, str. Bănulescu Bodoni 59, mun.Chișinău, aula 203, blocul F, cu începere de la ora 11.00.

Pentru informații suplimentare sau confirmare, rugăm să apelați la numărul de telefon + (373) 22 22 76 05 sau adresa de  e-mail: jamoldova@gmail.com.

    La 24 aprilie curent, echipa JA Moldova a participat, în cadrul Conferinței științifico-practice, desfășurată sub genericul ”Europa pentru tine” și motto-ul ”A fi împreună-început. A rămîne împreună –progres. A munci împreună - succes!”. Evenimentul a fost organizat de către Liceul teoretic ”V. Coroban” din or. Glodeni sub îndrumarea Dnei Maria Pîntea, profesor de istorie și economie, în parteneriat cu Direcția învățămînt, tineret și sport din r. Glodeni și ”Euro Gold Club” din or. Glodeni.

Cu un cuvânt de salut a venit Dnul Fiodor Lupașcu, vicepreședintele raionului,  Nina Lupușor, metodist DÎTS Glodeni, Dna Eugenia Furtună, directorul LT ”V. Coroban”.

Participanții, 30 de elevi și 20 de profesori din r-l Glodeni, au discutat despre istoricul Uniunii Europene, mecanismul de funcționare și protecție europeană a drepturilor omului, cetățenia UE, politica europeană pentru tineri și desigur despre procesul de integrare economică.

Conferința s-a desfășurat sub mai multe aspecte, fiind utilizate diverse strategii didactice, au fost prezentate informații de către elevii-consultanți, demonstrate filmulețe video tematice realizate cu participarea exepților locali în domeniul de referință, accentul fiind pus pe opinia și implicarea tinerilor claselor a X-a - a XII-a.

La subiectul ce ține de educația economică și antreprenorială, Junior Achievement Moldova, a venit cu o prezentare a programelor pe care le susține, accentuându-se faptul că  integrarea RM în spațiul european trebuie perceput și ca o pregătire și dezvoltare a tinerilor în direcția antreprenorială, iar programele JA Moldova oferă această oportunitate. De asemenea, a fost prezentat un spot video despre programele

  Junior Achievement Moldova și un filmuleț aniversar despre activitatea organizației care a împlinit anul acesta 20 de ani de la fondare. Materialele didactice oferite profesorilor, dar și elevilor, a trezit un interes aparte, or educația economică și antreprenorială este o posibilitatae ce trebuie valorificată.

La final, elevii, în rol de experți și recenzenți, au subliniat rolul organizării acestei conferințe care a contribuit la consolidarea cunoștințelor celor prezenți, fiecare conștientizând despre importanța aderării în spațiul european, parcursul fiind unul plin de provocări, dar absolut necesar țării noastre.

La final, Dna Maria Pîntea a menționat că ”Tinerii din Glodeni sunt activi, au creat Euro Gold Club, unde încearcă să aplice cunoștințele teoretice la nivel practic, implicându-se în diferite proiecte naționale, dar și internaționale. La fel, ei se implică activ în toate activitățile JA Moldova. A fost o plăcere să conlucrez cu aceștia în cadrul acestei conferințe”.

A.O. Junior Achievement Moldova (JA Moldova), anul acesta împlinește 20 de ani de la fondare și

în acest context, pe data 19 mai 2015 planifică organizarea și desfășurarea unui eveniment

aniversar. Cu această ocazie, invităm foștii elevi ai Programelor Junior Achievement Moldova să

participe la această manifestare.

Pentru informații suplimentare sau confirmare, rugăm să apelați la numărul de telefon + (373) 22

22 76 05 sau adresa de e-mail: jamoldova@gmail.com