La data de 20 martie 2015 a avut loc festivitatea de inaugurare a celei de-a 17 ediție a Olimpiadei Republicane de Economie organizată de către Ministerul Educației al RM în parteneriat cu Academia de Studii Economice a Moldovei, Asociația Obșteasca Junior Achievement Moldova și cu suportul financiar al Fundaţiei ”Familia Sturza”, StarNet, MoldovaAgroindbank şi OWH TV Studio.

Genericul olimpiadei din anul acesta a rămas același: “Învătăm, acţionam, lumea-n bine o schimbam” considerînd actualitatea genericului prin dezvoltarea contextuală a competiţiei şi a probelor de concurs. La eveniment au participat: Dnl Grigore Belostecinic, Rector ASEM, Președintele Consiliului Director Junior Achievement Moldova, Dna Ala Cotelnic, Preşedintele Consiliului Olimpic, Prorector ASEM, Dna Svetlana Dogotaru, Director Executiv Fundația ”Familia Sturza”, Dna Laurenția Filipschi, Director executiv Junior Achievement Moldova, Dna Corina Lungu, consultant superior, Ministerul Educației, Victoria Koroli, reprezentant al BC „Moldova - Agroindbank” S.A., Dna Aurelia Salicov, Director Starnet Soluții  SRL, Dnl Virgil Mărgineanu, Directorul OWH TV Studio.

În cadrul evenimentului s-a accentuat că:

- economia este motorul de dezvoltare al unei ţări moderne, iar schimbările care au loc astăzi pe arena internațională se datorează acelui spirit antreprenorial și gîndiri economice cultivate de-a lungul anilor în fiecare din noi.

- educația economică, înseamnă să oferi tinerilor posibilitatea de a privi la lumea din jur prin prisma principiilor şi conceptelor economice, mai presus decât toate a-i încuraja să caute soluţii pentru a schimba lumea în care trăiesc ei şi noi toţi de o potrivă. În acest sens, instituţiile de învătământ superior sunt, negreşit, treapta de cunoaştere la care aspiră fiecare dintre concurenţii de astăzi.

- promovarea educaţiei economice și a spiritului antreprenorial de către Ministerul Educației în colaborare cu Asociația obștească Junior Achievement Moldova este un exemplu de parteneriat reușit dintre sectorul public și asociativ conform domeniului de referinţă, care a putut fi valorificat prin produse educaţionale de calitate: vorbim de disciplina opţională (APROPO UNICA!!) – Educaţia economică şi antreprenorială, care are un curriculum elaborat în bază de competenţe pentru toate treptele de şcolaritate şi aprobat de Consiliul Naţional pentru Curriculum, activităţi desfăşurate la nivel republican: Profesioniști și Debutanți, Tîrgul companiilor şcolare, Weekenduri Economice, Cluburi de dezbatere pentru tineri, școli de vară, etc.

- formula magică a Cheiei Succesului pe care o au elevii care studiază Educația economică și antreprenorială nu se află la suprafaţă, ci în acţiuni şi gânduri, care se dezvăluie treptat, prin eforturi consistente şi încercări repetate.

- sursa succeselor noastre rezidă în contribuţia fiecăruia – elev, profesor, formator, director, consultant, finanţator. Fără de toţi noi, cei prezenţi astăzi în sală, dar și cei care ne susţin dar nu sunt astăzi aici, nu am fi ajuns acolo unde suntem, nu am fi avut ceea ce deja avem.

- programele JA Moldova oferă un cadru de învăţare nu atît a economiei ca ştiinţă, ci a artei de a evolua cu succes în viaţă, de a ne descurca în condiţiile liberei iniţiative şi a ne îmbunătăţi calitatea propriei vieţi. Comunitatea JA este comunitatea care asigură schimbarea.

Elevii, profesorii, oaspeții au fost delectați și cu unele numere artistice din partea: corului ASEM ”Cantabile”, Balan Victor, elev al Liceului Teoretic Trinca, r. Edinet, Antoni Antuaneta, cl. 9, din or. Orhei, Elena Ipati, elevă în clasa a X-a al Liceului Teoretic ”Nicolae Milescu Spătaru” mun. Chișinău.

Festivitatea s-a încheiat cu vizionarea spectacolului „Cererea în căsătorie” de A. P. Cehov la Teatrul Național ”Satiricus” I.Luca Caragiale.

WP 20150314 09 35 14 ProÎn perioada 14-15 martie 2015, în orașul Ungheni în incinta Liceului ”Mihai Eminescu” s-a

desfășurat seminarul de inițiere în programe de educație economică și antreprenorială ”ABC

Economic: programe pentru școala primară”. Instruirea a fost organizată de către Asociația

Obștească Junior Achievement Moldova în parteneriat cu Direcția generală învățămînt, tineret și

sport Ungheni, cu suportul financiar al Fundației ”Familia Sturza”.

La instruire au participat 70 învățători care predau la elevii claselor I-IV din raionul Ungheni.

În cadrul instruirii participanții s-au familiarizat cu metodele și tehnicile de predare a disciplinei

opționale ”Educație economică și antreprenorială” pentru clasele primare, în conformitate cu

curriculum aprobat de către Consiliul Național pentru Curriculum, Ministerul Educației.

Agenda evenimentului a cuprins subiecte cu referire la programele incluse în curriculum, cum ar

fi: socializare, noi înșine, familia noastră, comunitatea noastră, orașul nostrum, activități

interdisciplinare.

Fiecare participant în parte a beneficiat de către un set de materiale didactice, care a cuprins:

ghiduri, caiete pentru elevi, plicul didactic nr. 1 și 2, set suplimentar de jocuri economice și

antreprenoriale.

În calitate de traineri facilitatori au fost învățătorii cu experiență în predarea acestei discipline, și

anume: Munteanu Irina, Sîrbu Ina și Panco Viorica.

Pe final, participanții la eveniment au apreciat importanța predării la elevii din clasele I-IV a

disciplinei opționale ”Educație economică și antreprenorială”, precum și necesitatea desiminării

acestei oportunități și pentru alți învățători.

 

foto Club

25 de elevi, cu vîrsta de 15-18 ani, de la liceul teoretic ”v. alecsandri” din or. ungheni, s-au întrunit, la cel de-al treilea club de discuții economice, cu genericul ”democrație și antreprenoriat”, la 14 martie curent.

 

participanții au fost familiarizați despre conceptele de democrație și antreprenoriat, într-o manieră neobișnuită. facilitatorul le-a propus anumite jocuri tematice, lucru în grup, lucru cu postere, astfel elevii și-au fundamentat cunoștințele în aceste domenii. pe tot parcursul trainingului, elevii au pus accent pe ideea că antreprenoriatul este unul dintre pilonii fundamentali ai democrației, iar a fi antreprenor presupune o serie de cunoștințe și abilități: idei inovative, muncă asiduă, spirit de echipă, concurență loială ș.a.

 

tinerii, activând în minifirmele și companiile școlare create împreună cu profesoara de economie, au avut parte nu doar de informații teoretice, dar și de anumite sfaturile utile, oferite, în cadrul unei sesiuni de discuții, alături de tînărul antreprenorul ion hasnaș din ungheni. acesta le-a povestit elevilor cum și-a inițiat propria afacere, care sunt beneficiile, oportuniățile și riscurile creării unei afaceri. antreprenorul le-a sugerat unele idei despre cum trebuie să aleagă ideile inovative pentru o afacere de succes, cum să facă marketing și cum să reinvestească profitul obținut.

 

participanții au fost cointeresați în tema propusă, în cadrul clubului de discuții, menționând că și-au îndeplinit așteptările de a afla cât mai multe lucruri interesante despre democrație și antreprenoriat. la fel, ei au fost motivați și mai mult de a face voluntariat, iar, în viitorul apropiat, să-și lanseze, propriile afaceri, aici, acasă.

 

clubul este desfășurat în cadrul proiectului, cu același generic, implimentat de către a.o. junior achievement moldova, cu susținerea financiară a ambasadei sua în moldova.

 

12342

30 de tineri, cu vîrsta de 15-16 ani, 13 băieți și 18 fete, de la Gimnaziul Salcia din raionul Șoldănești, au participat, la 6 martie curent, în cadrul unui club de discuții cu genericul ”Democrație și Antreprenoriat”.

Elevii au avut ocazia să discute despre conceptul de democrație și antreprenoriat, principiile acestora, valorile care promovează democrația, în rândurile tinerilor, și despre calea ce duce spre obținerea succesului în domeniul antreprenoriatului.

Tinerii au beneficiat nu doar de cunoștințe teoretice, dar, și la nivel practic. Aceștia au avut posiblitatea să discute în grupuri subiectul de discuție, având ca ghid profesorul ce le predă disciplina opțională ”Educație economică și spirit antreprenorial”, precum și echipa JA Moldova.

Invitații evenimentului, membrii Junior Chamber International, filiala Rezina, antreprenorii Lilian Rusu și Denis Corabliov, au împărtășit elevilor din experiența proprie în domeniul antreprenoriatului. Astfel, dânșii i-au motivat pe elevi, în perspectivă, să-și lanseze propria afacere, ținând cont de un set de recomandări ce prezintă valorile democrației și care au stat și la baza dezvoltării afacerilor de către acești antreprenori: informare, tenacitate, responsabilitate, insistență, curaj, inovativitate, voluntariat etc.

În sesiunea de întrebări și răspunsuri, elevii au concluzionat faptul că a fi antreprenor înseamnă să muncești mult, să studiezi continuu, să acumulezi multă experiență, iar implicarea în activitățile de voluntariat, promovând mereu valorile democratice este una dintre posibilitățile ce le poate oferi această șansă.

Elevii au rămas impresionați, afirmând că asemenea activități trebuie realizate cât mai des, deoarece tinerii au nevoie de schimb de experiență, informație atât teoretică, cât și practică.

Clubul este desfășurat în cadrul proiectului, cu același generic, implimentat de către Junior Achievement Moldova, cu susținerea financiară a Ambasadei SUA în Moldova.

11034310 985402481510053 3246044569351805847 n

La 21 februarie curent, s-a desfășurat etapa zonală a Olimpiadei de Economie, ediția 2015. Olimpiada a fost organizată de către Asociația Obștească Junior Achievement Moldova în parteneriat cu Ministerul Educației al Republicii Moldova și cu susținerea financiară a Fundației ”Familia Sturza”, Companiei StarNet și Moldova Agroindbank.

La eveniment, au participat 176 de elevi ai cl. X-XII din licee și colegii din țară, implicați în cadrul programului ”Economia Aplicată”. Din punct de vedere teritorial, au fost prezenți elevi din 11 raioane ale RM și anume: Drochia, Nisporeni, Cahul, Anenii-Noi, Sîngerei, Glodeni, Orhei, Leova, Cimișlia, Ungheni, Edineț și Chișinău.

Conform cadrului normativ de reglementare a desfășurării olimpiadelor la disciplinele școlare, participanții au avut la dispoziție, pentru rezolvarea testului propus, 3 ore academice. Subiectele au reflectat domeniile prevăzute în curriculumul școlar, aprobat de Ministerul Educației al RM.

În rezultatul verificării testelor de către juriu, la etapa republicană a Olimpiadei din 20-22 martie, s-au calificat cei mai buni 58 de elevi, dintre care (20 elevi – cl. a X-a, 11 fete, 9 băieți, 20 elevi – cl. a XI-a, 7 fete, 13 băieți și 18 elevi – cl. a XII-a, 9 fete și 9 băieți).

Din numărul total al acestora, cei mai mulți participanți, la etapa republicană, sunt din Chișinău – 29 elevi, Drochia – 7, Anenii Noi – 6, Edineț - 4, Nisporeni și Sîngerei – câte 3, Leova – 2, repectiv din Ungheni, Orhei, Cimișlia și Șoldănești – câte 1 elev.

La ediția din anul trecut a Olimpiadei zonale de Economie, au participat 150 de elevi din 10 raioane ale republicii.